Tin Hoạt động >> Văn bản mới

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023

31/12/2022 02:09:07 Xem cỡ chữ Google
- Ngày 1/12/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU về một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023 nhằm bảo đảm cho nhân dân đón mừng năm mới vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Chỉ thị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

Chỉ đạo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của cơ quan, đơn vị, địa phương một cách thiết thực, hiệu quả, xong trước ngày 01/01/2023; khẩn trương quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, cùng với việc phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái, tích cực triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm mới, tạo động lực, khí thế mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tích cực thi đua, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tạo đà quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái”; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, những đối tượng yếu thế trong xã hội, người dân ở các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công nhân, người lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn, động viên các hộ gia đình tự nguyện vươn lên thoát nghèo năm 2022, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết. 

 

Tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ, chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu... Tiếp nhận, điều phối, phân bổ hợp lý các khoản ủng hộ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm dành cho người có công, hộ nghèo, các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn.

 

Chỉ đạo cân đối kinh phí chi trả đầy đủ chế độ, chính sách, tiền lương, thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong dịp Tết, nhất là ở khu vực ngoài nhà nước, đảm bảo không có tình trạng nợ lương người lao động.

 

Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định; bảo đảm các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các lễ hội, chương trình vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm, gặp mặt đầu xuân, Tết trồng cây... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương. 

 

Lãnh đạo các địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn, quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không sử dụng ngân sách nhà nước.

 

Tổ chức các hoạt động, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của ủy ban nhân dân tỉnh; trong đó, tổ chức tốt Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 ở tất cả các địa phương gắn với ra quân trồng rừng vụ Xuân bảo đảm thiết thực, hiệu quả...

 

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm chế độ trực Tết, kịp thời xử lý, báo cáo khi có việc đột xuất phát sinh; chủ động nắm chắc tình hình thuộc lĩnh vực, địa bàn mình được phân công phụ trách; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy.

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h