Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Thông Báo Danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và phân bổ nguồn lực Quỹ “Vì người nghèo”, nguồn xã hội hóa cấp tỉnh năm 2020

09/02/2023 09:09:05 Xem cỡ chữ Google
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chủ trương của Tỉnh ủy năm 2020. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và phân bổ nguồn lực Quỹ “Vì người nghèo”, nguồn xã hội hóa cấp tỉnh. BAN BIÊN TẬP THÔNG BÁO DANH SÁCH ỦNG HỘ VÀ PHÂN BỔ NGUỒN LỰC QUỸ CỤ THỂ NHƯ SAU:

I. DANH SÁCH Các tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ Vì người nghèo cấp tỉnh năm 2020

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
  TỈNH YÊN BÁI
   BAN THƯỜNG TRỰC
 
 
 
DANH SÁCH
Các tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ Vì người nghèo cấp tỉnh năm 2020
         
STT Ngày tháng Diễn giải Ủng hộ, đăng ký ủng hộ
 bằng tiền (ĐVT: Đồng)
      TỔNG CỘNG 2.022.033.328
A   CẤP TỈNH THU ỦNG HỘ TRỰC TIẾP 1.957.033.328
1 1 08/01 Ngân hàng BIDV  50.000.000
2 2 09/01 Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương 230.000.000
3 3 24/11 Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư 100.000.000
4 4 25/12 Cục Thống kê tỉnh 3.000.000
5 5 25/12 Tiểu đoàn CSCĐ số 3 - Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc 1.000.000
6 6 28/12 Trạm Thủy văn Ngòi Thia, Ngòi Hút; Trạm khí tượng Lục Yên 700.000
7 7 28/12 Trạm Thủy văn Thác Bà; Trạm quan trắc Thác Bà 500.000
8 8 28/12 Trạm khí tượng Yên Bái; Trạm Thủy văn Yên Bái 800.000
9 9 28/12 Đài khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái 400.000
10 10 28/12 Nhà khách Hào Gia 7.435.000
11 11 28/12 Sở Xây dựng 4.000.000
12 12 29/12 Thư viện tỉnh YB 4.654.000
13 13 29/12 Hội Nông dân tỉnh 3.000.000
14 14 29/12 Sở Giao thông vận tải 10.000.000
15 15 30/12 Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh YB 500.000
16 16 30/12 Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật 2.480.000
17 17 30/12 Bảo tàng tỉnh Yên Bái 5.277.000
18 18 30/12 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 9.934.000
19 19 30/12 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 6.000.000
20 20 30/12 Liên minh Hợp tác xã 1.475.000
21 21 30/12 Bệnh viện đa khoa tỉnh 49.181.000
22 22 30/12 Ban Nội chính TU 3.714.000
23 23 30/12 Trường PT DTNT - THPT tỉnh 7.700.000
24 24 31/12 Trung tâm Quản lý di tích và phát triển du lịch 4.460.000
25 25 31/12 Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT 8.440.000
26 26 31/12 Sở Tư pháp 3.690.000
27 27 31/12 Trung tâm VHNT tỉnh 15.000.000
28 28 31/12 Công ty vận tải thủy bộ Yên Bái 3.000.000
29 29 07/4 Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên 10.000.000
30 30 13/4 Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang 10.000.000
31 31 14/4 Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang 10.000.000
32 32 24/4 BQL Quỹ Vì người nghèo tỉnh Hòa Bình 10.000.000
33 33 27/4 BVĐ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bắc Cạn 10.000.000
34 34 28/4 Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ 10.000.000
35 35 30/9 Vietlot ủng hộ làm nhà cho hộ nghèo 200.000.000
36 36 1/12 Ủy ban TW MTTQ Việt Nam chuyển tiền xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Yên Bái 800.000.000
37 37 21/12 Quỹ Vì tầm vóc Việt hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ người có công với cách mạng tỉnh Yên Bái 300.000.000
38 38 28/12 Công ty CP tư vấn giám sát kiểm định xây dựng 1.000.000
39 39 28/12 CBNV Công ty Xổ số Yên Bái 10.917.000
40 40 28/12 Công ty bảo hiểm Mic Yên Bái 500.000
41 41 28/12 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành 14.632.000
42 42 28/12 BCH Công đoàn Công ty LNS Thực phẩm 5.000.000
43 43 29/12 Chi cục thủy lợi tỉnh Yên Bái 3.245.000
44 44 29/12 Ngân hàng Nhà nước tỉnh YB 4.000.000
45 45 29/12 Chi cục quản lý đất đai 2.390.000
46 46 29/12 Công ty CP sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn 1.000.000
47 47 30/12 Trường mầm non thực hành 5.637.000
48 48 30/12 Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Yên Bái 7.337.136
49 49 30/12 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Thác Bà 2.000.000
50 50 31/12 Trả lãi tài khoản DDA 35.192
51 51 31/12 Hội Kiến trúc sư Yên Bái 1.000.000
52 52 31/12 Bưu điện tỉnh Yên Bái 2.000.000
         
B   MTTQ CẤP HUYỆN CHUYỂN VỀ 65.000.000
1 1 15/01 MTTQ huyện Trấn Yên hoàn trả lại tiền 2.000.000
2 2 16/01 BVĐ Quỹ "Vì người nghèo" huyện Văn Yên hoàn trả lại tiền 3.000.000
3 3 20/01 Ủy ban MTTQ Thành phố Yên
Bái hoàn trả lại tiền
1.000.000
4 4 06/2 BVĐ Quỹ "Vì người nghèo" huyện Lục Yên hoàn trả lại tiền 25.500.000
5 5 20/3 BVĐ Quỹ "Vì người nghèo" huyện Văn Yên hoàn trả lại tiền 2.500.000
6 6 13/7 BVĐ Quỹ "Vì người nghèo" huyện hoàn trả lại tiền 2.000.000
7 7 13/5 MTTQ huyện Lục Yên hoàn trả lại tiền 17.500.000
8 8 12/5 MTTQ huyện MCC hoàn trả lại tiền 7.500.000
9 9 12/5 MTTQ huyện Trấn Yên hoàn trả lại tiền 4.000.000
         

 

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN PHỐI NGUỒN LỰC Quỹ "Vì người nghèo" và nguồn lực xã hội hóa cấp tỉnh năm 2020

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
           TỈNH YÊN BÁI
     BAN THƯỜNG TRỰC
 
 
   
TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN PHỐI NGUỒN LỰC
Quỹ "Vì người nghèo" và nguồn lực xã hội hóa cấp tỉnh năm 2020
     
    ĐVT: Đồng
STT Nội dung phân bổ Số tiền
I Phân bổ Quỹ "Vì người nghèo" 2.610.000.000
1 Phân bổ hỗ trợ làm 224 nhà ở cho hộ nghèo 1.810.000.000
2 Phân bổ hỗ trợ tặng quà cho 1.250 hộ nghèo nhân các dịp như Tết Nguyên đán, 18/11… 765.000.000
3 Hỗ trợ tặng quà  cho 70 học sinh thuộc hộ nghèo vượt khó vươn lên trong học tập 35.000.000
2 Phân bổ nguồn xã hội hóa hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo 13.004.600.000
- Phân bổ hỗ trợ làm nhà ở cho hộ gia đình người có công, hộ nghèo theo Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Hỗ trợ làm 312 nhà, trong đó: Làm mới 272 nhà, mức hỗ trợ 40 triệu/ hộ với số tiền 10,880 tỷ đồng, sửa chữa 40 nhà, mức hỗ trợ 20 triệu/hộ với số tiền 800 triệu đồng). 11.704.600.000
- Phân bổ hỗ trợ làm nhà ở cho 08 hộ nghèo (07 hộ làm mới và 01 hộ sửa chữa nhà ở) trên địa bàn huyện Yên Bình  300.000.000
- Phân bổ hỗ trợ làm nhà ở (đợt 3) cho 60 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh (Nhà Đại đoàn kết đồng hỗ trợ cùng Quỹ Từ thiện Kim Oanh ) 1.000.000.000
TỔNG CỘNG 15.614.600.000
     
Tổng số tiền (bằng chữ): Mười lăm tỷ sáu trăm mười bốn nghìn sáu trăm đồng./.
BAN BIÊN TẬP

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h