Tin Hoạt động >> Chính trị

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Yên Bái sẽ được tổ chức trong năm 2024

28/07/2023 02:12:24 Xem cỡ chữ Google
Năm 2024, Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ được tổ chức. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đối với MTTQ Việt Nam các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Ảnh minh họa

Ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; Đảng đoàn MTTQ tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 30/6/2023 của về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ngày 12/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ 9, sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2023; lấy ý kiến các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh vào Dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị bàn bạc, thống nhất với MTTQ các huyện, thị, thành phố về công tác chuẩn bị, triển khai Đại hội MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái và lấy ý kiến vào Kế hoạch, Hướng dẫn tổ chức Đại hội.

Ngày 14/7/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch 317/KH-MTTQ tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029; Hướng dẫn số 318/HD-MTTQ-BTT tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029,

Theo đó, thời gian tiến hành Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã sẽ được hoàn thành xong trước 30/3/2024, cấp huyện hoàn thành xong trước 30/5/2024, cấp tỉnh hoàn thành xong trước 30/7/2024.

Đại hội đại biểu MTTQ các cấp sẽ đánh giá khách quan tình hình các tầng lớp Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024; tiến hành hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam của nhiệm kỳ 2024-2029 đảm bảo tính tiêu biểu, đại diện, thực sự là nòng cốt trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Nông Thêm

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h