Tin Hoạt động >> Chính trị

Thành phố Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 188

22/02/2024 09:59:20 Xem cỡ chữ Google
Để thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy, Thành ủy Yên Bái đã ban hành Kế hoạch hành động số 236 ngày 12/12/2023 với quyết tâm cao nhất hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Nhìn lại những kết quả nổi bật đã đạt được trong năm 2023 theo Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy khẳng định: Năm 2023 là năm thứ 5 triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của Thành ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm. Trong đó, việc "giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm” theo Kế hoạch hành động của Thành ủy hàng năm đã trở thành phong trào rộng lớn, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, khơi dậy ý chí, phát huy nội lực, khát vọng vươn lên trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. 
 
Trong năm vừa qua, Đảng bộ thành phố đã chỉ đạo hoàn thành 27/28 chỉ tiêu theo Chương trình hành động 135 của Tỉnh ủy; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 79/80 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo Kế hoạch hành động số168 của Thành ủy, trong đó có 48 chỉ tiêu vượt, 31 chỉ tiêu đạt kế hoạch. 
 
Đặc biệt, thành phố đã tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023; đồng thời vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Yên Bái. 
 
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, 5 chương trình trọng điểm và 5 nhiệm vụ, giải pháp 
 
Để đạt được những kết quả nổi bật trên, thành phố luôn xác định luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, đồng thời phải định vị rõ vị thế, vai trò của thành phố là đầu tàu, trung tâm động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặt sự phát triển của đô thị tỉnh lỵ trong định hướng phát triển chung của cả tỉnh, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với sự phát triển của các địa phương trong và ngoài tỉnh. 
 
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy phải có sự đoàn kết, thống nhất cao và sự vào cuộc quyết tâm, quyết liệt, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị trong triển khai các nhiệm vụ trên cơ sở dự báo đúng tình hình, nhận diện kịp thời những thời cơ, thách thức, ưu điểm, hạn chế, các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, từ đó tập trung chỉ đạo thực hiện theo phương châm "rõ việc, rõ phương pháp, rõ thời gian, rõ nguồn lực, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm”.
 
Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được xác định là năm đột phá tăng tốc để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm giai đoạn 2020-2025, trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen không ít những khó khăn, thách thức, cùng với yêu cầu ngày càng cao của quá trình xây dựng và phát triển thành phố. 
 
Thành phố Yên Bái xác định mục tiêu: "Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và toàn dân quyết tâm để tạo đột phá trong triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 20/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, 5 chương trình trọng điểm và 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX.
 
Thành phố xác định trọng tâm là: chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn thành sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Triển khai hiệu quả 2 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. 
 
Quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tích cực thu hút đầu tư, tạo môi trường lành mạnh, thông thoáng nhằm khơi thông các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II đã đạt được, gắn với đẩy nhanh chuyển đổi số, xây dựng kinh tế số, xã hội số, hướng tới xây dựng đô thị thông minh. 
 
Phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của nhân dân. Tăng cường, củng cố tiềm lực và bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024, cơ bản về đích các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX. 
 
Quán triệt sâu sắc chủ đề của năm và phương châm hành động "Quyết liệt, kỷ cương, sáng tạo, tăng tốc, hiệu quả”, năm 2024, các cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; thực hiện các giải pháp về sáng kiến nâng cao chất lượng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. 
 
Chủ động nắm bắt tình hình để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, nhằm quyết tâm phấn đấu hoàn thành sớm nhất, cao nhất, chất lượng nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ như: triển khai các nghị quyết của Đảng; thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã; thu ngân sách; giải phóng mặt bằng; chuyển đổi số; xây dựng và quản lý đô thị…
 
Bí thư Thành ủy Đỗ Đức Minh cho biết: Để thực hiện thắng lợi Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy, ngay từ cuối năm 2023, thành phố đã thực hiện ngay việc cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 được giao thành các kế hoạch, phương án cụ thể, chi tiết, trong đó phân công rõ trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân theo hướng "rõ việc, rõ người, rõ phương pháp, rõ thời gian, rõ nguồn lực, rõ kết quả thực hiện”. 
 
Giao giải pháp  sáng kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc cho địa phương, đơn vị
 
Điểm mới trong năm 2024 là thành phố thực hiện giao giải pháp về sáng kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ sáng kiến được giao tiến hành xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện, trên cơ sở bảo đảm thiết thực, hiệu quả để thẩm định, đánh giá, công nhận. 
 
Thành phố sẽ quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, quyết tâm phấn đấu hoàn thành sớm nhất, cao nhất, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng, khó như: thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã; thu ngân sách; giải phóng mặt bằng; xây dựng chuyển đổi số; triển khai công trình phần việc; xây dựng các mô hình hạnh phúc và quản lý đô thị; hỗ trợ hộ nghèo; giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; giải quyết đơn thư, kiến nghị của nhân dân; giữ gìn an ninh trật tự; kết nạp đảng viên; triển khai các nghị quyết của Đảng. 
 
Cấp ủy, chính quyền thành phố tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, thống nhất, không ngừng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để cùng cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố phát huy lợi thế, tiềm năng, thế mạnh, vượt qua mọi khó khăn thử thách nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2024.
 
Mạnh Cường

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h