Tin Hoạt động >> Chính trị

Lục Yên thực hiện đồng bộ ba khâu đột phá

04/01/2024 09:35:55 Xem cỡ chữ Google
Thời gian qua, huyện Lục Yên tập trung phát triển kinh tế gắn với đẩy mạnh thực hiện hiệu quả ba khâu đột phá chiến lược: phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực.

Người dân hài lòng khi làm các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa xã Mường Lai, huyện Lục Yên.

Nhằm hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng, huyện Lục Yên đã huy động mọi nguồn lực, đa dạng hình thức đầu tư; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông, tổng thể, nhất là tuyến đường kết nối giữa các xã, huyện và tỉnh. Huyện tiếp tục thực hiện tốt chủ trương cơ cấu lại đầu tư công, ưu tiên phân bổ nguồn lực có trọng điểm, tập trung các dự án, công trình có tính chất động lực, mở rộng không gian phát triển. Công tác chuẩn bị đầu tư đi vào nền nếp; các dự án, công trình hoàn thành đã phát huy hiệu quả khai thác sau đầu tư; qua đó, khắc phục tình trạng bố trí vốn đầu tư dàn trải. 
 
Đồng thời, để đưa các dự án, công trình được đầu tư vốn ngân sách Nhà nước thực hiện đúng kế hoạch, UBND huyện kiện toàn Tổ công tác rà soát hồ sơ, quy trình thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn nông thôn mới (NTM). Hàng loạt công trình giao thông trọng tâm được đầu tư và hoàn thiện đưa vào sử dụng như: tuyến đường Minh Tiến - An Phú; tuyến Tân Lĩnh - Phan Thanh - Tân Lập; cầu Tô Mậu... 
 
Tổng vốn đầu tư phát triển từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt 5.400 tỷ đồng, bằng 44,3% chỉ tiêu nghị quyết và dự kiến hết năm 2023 ước đạt 6.570 tỷ đồng, bằng 53,8% nghị quyết. Huyện huy động nhân dân tích cực đóng góp nhân lực, vật lực, hiến đất làm đường nông thôn và từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kiên cố hóa trên 197,5 km đường nông thôn, dự ước hết năm 2023 kiên cố hóa 256,5 km đường nông thôn, bằng 64,1% chỉ tiêu kế hoạch.
 
Nhằm xây dựng một nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và tổ chức làm thước đo sự phát triển, huyện  tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng toàn diện, đồng bộ, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và cải cách chế độ công vụ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận phục vụ hành chính công huyện; triển khai thực hiện hiệu quả hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; nâng cao chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. 
 
Số lượng thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn trong năm 2023 đạt tỷ lệ cao; trong đó, cấp huyện tiếp nhận giải quyết đúng hạn đạt 99,91%; cấp xã đạt 99,97%. Thực hiện kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản điều hành cấp tỉnh đến cấp xã: tỷ lệ UBND cấp huyện đã kết nối, liên thông với UBND tỉnh đạt 100%; tỷ lệ UBND cấp xã đã kết nối, liên thông với UBND tỉnh đạt 100%.
Anh Dũng
 
Đối với công tác phát triển nguồn nhân lực, huyện đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục ưu tiên mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân lực có trình độ, chất lượng cao, làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức, gắn với hoạt động đào tạo nghề, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn. Ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 20/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025. 
 
Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục tuyển chọn, cử cán bộ tham gia tuyển chọn Đề án số 11-ĐA/TU ngày 8/8/2018 của Tỉnh ủy về "Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”. Thực hiện điều động, tuyển dụng công chức, viên chức trong hệ thống chính trị bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
Những kết quả đạt được sau khi triển khai, thực hiện ba khâu đột phá về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải cách hành chính trên địa bàn huyện đã có nhiều khởi sắc, tạo tiền đề quan trọng góp phần vào quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhằm thay đổi diện mạo nông thôn huyện Lục Yên trước những yêu cầu mới.

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h