Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Bộ Công Thương trả lời cử tri về việc bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án đưa lưới điện quốc gia đến các thôn, bản chưa có điện của tỉnh Yên Bái

18/10/2017 09:41:52 Xem cỡ chữ Google
Cử tri Yên Bái đề nghị Chính phủ, Bộ Công Thương tiếp tục bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án đưa lưới điện quốc gia đến các thôn, bản chưa có điện của tỉnh Yên Bái

Hiện nay nhiều thôn bản của huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải chưa có điện lưới quốc gia.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 5674/BC-BKHĐT ngày 12 tháng 7 năm. 2017 về Chương trình cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo giai đoạn 2016-2020, Bộ Công Thương đã có Tờ trình số 3739/TTr-BCT ngày 28 tháng 4 năm 2017 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư Chương trình cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, do nguồn lực ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 hạn chế (cân đối được khoảng 8% so với nhu cầu), Bộ Công Thương đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét huy động vốn vay, vốn vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng nước ngoài (ODA) để thực hiện Chương trình. Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguồn vốn ODA, Bộ Công Thương sẽ báo cáo và đề xuất với Chính phủ về việc phân bổ nguồn lực để triển khai các dự án thuộc Chương trình với mục tiêu đến năm 2020 hầu hết số hộ dân nông thôn, vùng sâu, vùng xa được sử dụng điện, trong đó có tỉnh Yên Bái.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h