Tin Hoạt động >> Tuyên giáo

MTTQ tỉnh tham gia Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy và cán bộ làm công tác tuyên giáo

16/12/2019 08:47:44 Xem cỡ chữ Google
Ngày 13/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng năm 2019 cho các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bộ Chỉ huy Quân sự, các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh; lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo (Ban Tuyên huấn) các huyện, thị, thành phố...

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Tham dự lớp bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu, học tập 2 chuyên đề: công tác tổ chức thực hiện Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Kế hoạch số 145, ngày 2/7/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; công tác chuẩn bị đại hội chi, đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở, kết quả công tác của Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Yên Bái và một số nội dung định hướng trong thời gian tới... Sau kkhi học tập các chuyên đề, các học viên đã tiến hành thảo luận kỹ năng tổ chức một buổi tuyên truyền miệng và đánh giá công tác tuyên truyền miệng năm 2019.

 Lớp bồi dưỡng đã góp phần giúp đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy và cán bộ làm công tác tuyên giáo nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu của công tác tư tương trong tình hình mới. 

Tin, ảnh: Mai Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h