Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

MTTQ các cấp tuyên truyền dịp Tết Canh Tý 2020

21/01/2020 01:48:13 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Văn bản của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành hướng dẫn MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp tập trung một số nội dung: Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 10/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các giải pháp của Chính phủ về việc tổ chức Tết năm 2020; Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 25/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự năm 2020; Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 28/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 nhằm đảm bảo cho cán bộ, đảng viên và nhân dân vui Xuân, đón Tết phấn khởi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.

Cảnh quan đô thị tại thành phố Yên Bái đang được gấp rút chỉnh trang, hoàn thiện, lắp đặt trang trí mới phục vụ Tết Nguyên đán năm 2020.

Tuyên truyền thành tựu của đất nước, của tỉnh năm 2019; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân gắn với tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Khởi nghĩa Yên Bái (10/02/1930 – 10/02/2020), 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2020) và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, làm thất bại các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, phản động.

Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 5/02/2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội cần thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa dân tộc và thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương theo tinh thần Công văn số 1129-CV/BTGTU, ngày 14/01/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc chỉ đạo hoạt động văn hóa, văn nghệ Xuân Canh Tý năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 20/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết.

Tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động nắm bắt tình hình, có phương án xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nhất là quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn lao động; phòng chống tội phạm, tệ nạn mê tín dị đoan; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường tuyên truyền các điển hình tiên tiến về phòng chống tội phạm. Tuyên truyền các quy định liên quan đến việc cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng vũ khí cháy nổ, các loại pháo và đồ chơi nguy hiểm; phòng chống cháy nổ bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội trong dịp Tết và mùa lễ hội 2020./.

BAN BIÊN TẬP

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h