Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM >> Chính trị

Tuyên truyền sâu rộng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và Bác Hồ thăm Yên Bái

04/05/2018 09:39:56 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Hướng dẫn số 110/HD-MTW-BTT, ngày 18/4/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hướng dẫn số 55-HD/BTGTU, ngày 27/4/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái về Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); Hướng dẫn số 48-HD/TG của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái về Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958- 25/9/2018)Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa xây dựng hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và 60 năm Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958- 25/9/2018).

(Ảnh minh họa)

Theo đó, về nội dung, Các Tổ chức thành viên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tuyên truyền nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc trong sự nghiệp Cách mạng Việt Nam.

Tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân về những thành tựu Yên Bái đã đạt được trong 60 năm thực hiện lời dạy của Bác. Phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Bên cạnh đó, cần tuyên truyền những kết quả nổi bật của công tác thi đua - khen thưởng ở MTTQ các cấp, tuyên truyền, sâu rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên chủ trì tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; tuyên truyền các cuộc vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể giúp đỡ người dân thoát nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Phát động đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình tổ chức các hoạt động thi đua với nội dung, tiêu chí thi đua rõ ràng,  trọng tâm, lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024; Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; triển khai góp ý, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tuyên truyền Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với triển khai chương trình hành động của MTTQ các cấp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Phương thức tuyên truyền thông qua tổ chức sinh hoạt chi bộ; tuyên truyền thông qua đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh với các hình thức phong phú, sáng tạo, mở các chuyên trang, chuyên mục; tổ chức giao lưu, tọa đàm với các điển hình tiên tiến, nhân tố mới của phong trào thi đua yêu nước, hội thi, chiếu phim tư liệu, nêu gương người tốt, việc tốt. Từ đó, phản ánh sâu rộng các phong trào thi đua, tập trung cao điểm đợt sinh hoạt chính trị từ tháng 5 cho đến hết tháng 9 năm 2018./.

 

Tin, ảnh: Ban Tổ chức - Tuyên giáo

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h