Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Thông Báo Danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ, đăng ký ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ làm nhà ở cho hộ gia đình người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn tỉnh năm 2020

18/03/2022 08:44:52 Xem cỡ chữ Google
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chủ trương của Tỉnh ủy năm 2020. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ các nguồn lực cho công tác phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ làm nhà ở cho hộ gia đình người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. BAN BIÊN TẬP THÔNG BÁO DANH SÁCH CỤ THỂ NHƯ SAU:
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
  TỈNH YÊN BÁI
   BAN THƯỜNG TRỰC
 
 

 

 

DANH SÁCH
Các tập thể, cá nhân ủng hộ, đăng ký ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ làm nhà ở cho hộ gia đình người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn tỉnh năm 2020

 

         
STT Ngày tháng Diễn giải Ủng hộ, đăng ký ủng hộ
 bằng tiền (ĐVT: Đồng)
      TỔNG CỘNG 7.430.378.718
A   CẤP TỈNH THU ỦNG HỘ TRỰC TIẾP 3.566.872.235
1 1 20/3 Hội nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái 200.000.000
2 2 T3 Công ty CP Thương mại Đông An 20.000.000
3 3 23/3 Bà Thịnh - Kiều bào Mỹ, Bang Oklahoma 10.000.000
4 4 26/3 Ông Nguyễn Mạnh Nhất - Phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái 5.000.000
5 5 27/3 Công ty xăng dầu Yên Bái 38.600.000
6 6 27/3 Công ty Bảo hiểm PJICO Yên Bái 2.200.000
7 7 27/3 Cán bộ, công chức, viên chức Tỉnh đoàn Yên Bái 11.900.000
8 8 T3 Gia  đình Phùng Xuân Hà + Nguyễn Thị Hành - Nga Quán, Trấn Yên 10.000.000
II   TỪ NGÀY  30/3 3.269.172.235
9 1 07/4 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Yên Bái 40.000.000
10 2 03/4 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Bắc Yên Bái 40.000.000
11 3 08/4 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái 40.000.000
12 4 17/4 Ngân hàng TPCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái 30.000.000
13 5 10/4 Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam- Chi nhánh Yên Bái 15.000.000
14 6 07/4 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương  Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái (Techcombank) 10.000.000
15 7 30/3 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Yên Bái 10.000.000
17 9 30/3 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  10.000.000
18 10 30/3 Hội Cựu chiến binh tỉnh 2.000.000
19 11 07/4 Liên đoàn Lao động tỉnh 10.000.000
20 12 30/3 Hội nông dân tỉnh 10.000.000
21 13 30/3 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 10.000.000
22 14 30/3 Bà Hà Thị Dần - 102 tuổi - Địa chỉ: Tổ 2,
 phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái
1.000.000
23 15 30/3 Tổ dân phố số 2, phường Yên Thịnh,
thành phố Yên Bái
10.500.000
24 16 30/3 Sở Giáo dục và Đào tạo  8.200.000
25 17 30/3 Đỗ Thị Hải Yến- Tổ 15, phường Đồng
 Tâm, TP Yên Bái
300.000
      NGÀY 31-3  
26 1 08/4 Văn phòng Tỉnh ủy 50.000.000
27 2 31/3 CBCCVC, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh 120.000.000
28 3 31/3 Ban Nội chính  Tỉnh ủy 13.610.000
29 4 31/3 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 10.000.000
30 5 31/3 Ban Tổ chức Tỉnh ủy 30.000.000
31 6 31/3 Ban Dân vận Tỉnh ủy 10.000.000
32 7 31/3 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 50.000.000
33 8 31/3 Trường Chính trị tỉnh 14.000.000
34 9 31/3 Cán bộ, công chức Báo Yên Bái 10.000.000
35 10 31/3 Ông Hoàng Lộc Nhung - 78 tuổi, Nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  1.000.000
36 11 31/3 Ông Hà Tiến Hùng- Bí thư Chi bộ tổ 12,
 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái
1.000.000
37 12 31/3 Sở Xây dựng  14.850.000
38 13 31/3 Sở Khoa học và Công nghệ 15.000.000
39 14 31/3 Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái 28.000.000
40 15 31/3 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 25.000.000
41 16 31/3 Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc 10.000.000
42 17 31/3 Sở Lao động Thương binh xã hội và
các đơn vị trực thuộc
54.158.000
43 18 31/3 Thanh tra tỉnh  15.000.000
44 19 31/3 Ban Dân tộc tỉnh 5.943.000
45 1 31/3 Sở Kế hoạch và Đầu tư  15.030.000
46 2 31/3 Sở Giáo dục và Đào tạo (Ủng hộ lần 2) 15.400.000
47 3 01/4 Công ty Cổ phần Hồng Nam -Yên Bái 10.000.000
48 4 01/4 Sở Công thương  5.350.000
49 5 01/4 Sở Tài chính 14.950.000
50 6 01/4 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 10.000.000
51 7 01/4 Cán bộ, công chức, viên chức Sở Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn
30.000.000
52 8 01/4 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 49.329.000
53 1 01/4 Liên minh Hợp tác xã tỉnh 2.700.000
54 2 01/4 Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện
Văn Chấn
5.800.000
55 3 01/4 Cục Quản lý thị trường Yên Bái 8.900.000
56 4 02/4 Hội Cựu sinh viên trường Đại học xây dựng tại Yên Bái 20.000.000
57 5 03/4 Trường Cao đẳng nghề Yên Bái 40.000.000
58 6 03/4 Quỹ Bảo vệ Môi trường 500.000
59 7 03/4 Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh 5.000.000
60 8 03/4 Sở Nội vụ 7.530.000
61 9 03/4 Chi cục Quản lý đất đai tỉnh 2.820.000
62 10 03/4 Công đoàn Văn phòng bộ phận Văn phòng
Sở Tài nguyên và Môi trường
8.113.000
63 11 03/4 Chi cục Bảo vệ Môi trường 2.086.000
64 12 03/4 Bảo hiểm xã hội tỉnh 34.327.000
65 1 03/4 Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh 8.100.000
66 2 15/4 Công an tỉnh  500.000.000
67 3 06/4 Công ty cổ phần lâm nông sản, thực phẩm Yên Bái  20.000.000
68 4 06/4 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh  10.000.000
69 1 07/4 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 100.000.000
70 2 16/4 Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 10.167.000
72 1 08/4 Hội Nhà báo tỉnh 1.535.000
73 2 08/4 Sở Ngoại vụ 6.309.000
74 3 08/4 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh 648.000
75 4 08/4 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh 6.600.000
76 5 03/4 Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 5.058.000
77 6 03/4 Trung tâm phát triển Hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp  3.360.000
78 7 06/4 Trung tâm quan trắc Tài nguyên và  Môi trường 1.969.000
79 8 06/4 Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc đô thị ACC 1.000.000
80 9 06/4 Hội Kiến trúc sư tỉnh  1.000.000
81 10 06/4 Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Yên Bái 1.500.000
82 11 06/4 Phòng quản lý đô thị thị xã Nghĩa Lộ 500.000
83 12 07/4 Bưu điện Văn Chấn 1.900.000
84 1 03/4 Công ty cổ phần lương thực Yên Bái 1.000.000
85 2 09/4 Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái 1.000.000
86 3 10/4 Bưu điện tỉnh Yên Bái 20.000.000
87 4 13/4 Tập đoàn Hòa Bình Minh 30.000.000
88 5 10/4 Công ty TNHH Hòa Bình 20.000.000
89 6 10/4 Văn phòng Cục thuế tỉnh Yên Bái 22.650.000
90 7 10/4 Luật sư Hoàng Duy Hùng  - Bang Texas, Mỹ 5.000.000
91 8 10/4 Công ty cổ phần y tế AMV Hoàng Liên 1.000.000
92 1 13/4 Chi cục Hải quan Yên Bái 2.000.000
93 2 13/4 Thành ủy Thành phố Yên Bái
(Đại biểu dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 30 (trực tuyến)- tại điểm cầu  Thành phố Yên Bái)
15.000.000
94 3 13/4 Đại biểu dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh
 lần thứ 30 (trực tuyến)- tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy và điểm cầu phòng họp trực tuyến tầng 3 văn phòng Tỉnh ủy
87.000.000
95 4 09/4 Công ty cổ phần xây dựng đường bộ II
Yên Bái
6.000.000
96 5 09/4 Công ty cổ phần sứ Kỹ thuật Hoàng Liên
Sơn
15.000.000
97 6 09/4 Chi nhánh ngân hàng phát triển Yên Bái 8.375.732
98 7 09/4 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh 20.480.000
99 8 10/4 Ban quản lý đầu tư xây dựng các công
trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
10.000.000
100 9 10/4 Trường THPT Hưng Khánh, huyện Trấn Yên 9.072.000
101 10 10/4 Trường mầm non Hoàng Văn  Thọ, huyện Văn Chấn 2.800.000
102 11 10/4 Trường THPT Nguyễn Huệ 15.000.000
103 12 10/4 Trường THPT Thị xã Nghĩa Lộ 8.800.000
104 13 10/4 Bệnh viện đa khoa Khu vực Nghĩa Lộ 10.500.000
105 14 13/4 Công đoàn Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư
xây dựng Hà Thành 
0
106 1 14/4 Đại biểu dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 30 (trực tuyến)- tại điểm cầu huyện Trấn Yên 12.000.000
107 2 14/4 Đại biểu dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 30 (trực tuyến)- tại điểm cầu huyện Yên Bình 15.000.000
108 3 14/4 Công ty cổ phần khoáng sản Yên Bái VPG 10.000.000
109 4 14/4 Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh 2.500.000
110 5 14/4 Hội đồng hương Hải Phòng tại tỉnh
Yên Bái (Đ/c số nhà 346, đường Đinh Tiên Hoàng, P. Yên Thịnh, TPYB-0912.282.660)
3.000.000
111 6 14/4 Công ty điện lực Yên Bái 20.000.000
112 7 14/4 Tòa án nhân dân tỉnh 20.000.000
113 1 15/4 Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái 8.060.000
114 2 15/4 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh  21.000.000
115 3 15/4 Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng
Yên Bái
15.000.000
116 4 15/4 Sở Thông tin và truyền thông - Trung tâm CNTT và Truyền thông 8.620.000
117 5 15/4 Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Bắc- Tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 3-E24 8.000.000
118 6 15/4 Ông Thomas Nguyễn - Kiều bào Mỹ, Bang Caliphornia 5.000.000
119 7 13/4 Đại biểu dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 30 (trực tuyến)- tại điểm cầu huyện Trạm Tấu 10.000.000
120 8 13/4 Đại biểu dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 30 (trực tuyến)- tại điểm cầu huyện Văn Yên 20.000.000
121 9 13/4 Đại biểu dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 30 (trực tuyến)- tại điểm cầu phòng họp trực tuyến tầng 3,4 văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 41.000.000
122 10 13/4 Công ty đá cẩm thạch RK 10.000.000
123 11 14/4 Trường Mầm non Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn 2.400.000
124 12 14/4 Đại biểu dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 30 (trực tuyến)- tại điểm cầu huyện Văn Chấn 18.000.000
125 13 14/4 Trường Tiểu học Minh An, huyên Văn Chấn 1.740.000
126 14 14/4 Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái 0
127 15 15/4 Trường PTDTBT TH THCS Suối Giàng,
huyện Văn Chấn
8.937.000
128 1 17/4 Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật tỉnh 1.540.000
129 2 17/4 Công ty TNHH Cơ khí và xây lắp Hồng Hà 5.000.000
130 3 17/4 Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm 1.680.000
131 4 17/4 Cục Thống kê 7.463.000
132 5 20/4 Ông WILLIAM HUBERT
- Bang California
20.000.000
133 6 20/4 Ông Nguyễn Minh Toàn Sở Kế hoạch và Đầu tư  5.000.000
134 7 17 Sở Y tế Yên Bái và các đơn vị trực thuộc 147.275.000
136 8 15/4 Đảng bộ huyện Lục Yên
- Đại biểu dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 30 (trực tuyến)- tại điểm cầu huyện Lục Yên
10.000.000
137 9 15/4 Trường mầm non suối Bu, Văn Chấn 3.130.000
138 10 15/4 Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Yên Bái 10.000.000
139 11 15/4 Trường TH THCS
Sùng Đô, Văn Chấn
1.900.000
140 12 15/4 Trường Mầm non Trần Phú 4.800.000
141 13 16/4 Trường THPT chuyên
Nguyễn Tất Thành
14.200.000
142 14 16/4 Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại 2.000.000
144 15 16/4 Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh 1.000.000
145 16 16/4 Giáo xứ Bảo Long 1.000.000
146 17 16/4 Nguyễn Ngọc Tuấn -
(MTTQ huyện MCC chuyển tiền - Đại biểu dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 30 (trực tuyến)- tại điểm cầu huyện Mù Cang Chải
9.000.000
147 1 22/4 Hội đồng dòng họ Hoàng tỉnh Yên Bái 5.000.000
148 2 22/4 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (ủng hộ lần 2) 6.520.000
149 1 22/4 VNPT địa bàn tỉnh Yên Bái 70.000.000
150 2 20/4 Trường THCS Bình  Thuận, Văn Chấn 3.562.000
151 3 21/4 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Việt Hưng 5.500.000
152 4 21/4 Trường mầm non Tú Lệ, huyện Văn Chấn 2.100.000
153 5 22/4 Công ty Bảo Minh Yên Bái 800.000
154 1 04/5 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 500.000.000
155 2 27/4 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi 10.800.000
156 3 27/4 Trường PT Dân tộc nội trú THPT tỉnh 8.007.000
157 4 27/4 Cục Thi hành án Dân sự tỉnh 5.072.000
158 1 06/5 Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh  1.059.300
159 2 06/5 Kiểm toán Nhà nước khu vực 7 14.145.000
160 3 07/5 Công  ty CP thủy điện Mường Kim 5.000.000
161 4 11/5 Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và
Du lịch Yên Bái
8.000.000
162 5 12/5 Sở Kế hoạch và Đầu tư (ủng hộ lần 3) 5.061.000
163 6 12/5 Công ty cổ phần
khoáng sản viglacera
20.000.000
164 7 14/5 Công ty Bảo Việt Yên Bái 4.769.000
165 8 18/5 Trường Mầm non thực hành 5.722.000
166 9 18/5 Trường THPT Hoàng Quốc Việt 9.547.000
167 10 21/5 Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái 8.073.000
168 11 25/5 Hội Cựu giáo chức tỉnh  20.000.000
169 12 26/5 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 2.460.000
170 13 26/5 Trường THPT Thác Bà, huyện Yên Bình 11.240.000
171 14 10/6 Trường Cao đẳng sư phạm Yên Bái 8.995.000
172 15 30/6 Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh 4.350.000
  1   Lãi tiền gửi 15.425.203
B   MTTQ CẤP HUYỆN CHUYỂN VỀ 3.863.506.483
1 1 14/4 Ủy ban MTTQ huyện Lục Yên (Ban Cứu trợ) 182.443.137
2 2 14/4 Ủy ban MTTQ huyện Văn Yên (Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo") 100.000.000
3 3 16/4 Ủy ban MTTQ huyện Văn Chấn 160.000.000
4 4 22/4 Ủy ban MTTQ thành phố Yên Bái 500.000.000
5 5 27/4 Ủy ban MTTQ huyện Văn Chấn (Đợt 2) 212.795.500
6 6 27/4 Ủy ban MTTQ huyện Trạm Tấu 468.847.000
7 7 13/5 Ủy ban MTTQ thành phố Yên Bái (Đợt 2) 200.000.000
8 8 12/5 Ủy ban MTTQ huyện
Văn Chấn (Đợt 3)
32.564.546
9 9 12/5 Ủy ban MTTQ huyện Mù Cang Chải (Đã tính trả lại số tiền 160 triệu cho huyện do huyện chuyển nhầm ) 274.081.000
10 10 13/5 Khối MTTQ và các
đoàn thể CT-XH thị xã Nghĩa Lộ
405.000.000
11 11 13/5 Khối MTTQ và các
đoàn thể CT-XH huyện Trấn Yên
470.000.000
12 12 13/5 Khối MTTQ và các
đoàn thể CT-XH huyện Lục Yên
397.810.300
13 13 13/5 Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" huyện Văn Yên 337.783.000
14 14 15/5 Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình 83.300.000
15 15 16/6 Ban Cứu trợ- Ủy ban MTTQ huyện Lục Yên 38.882.000
BAN BIÊN TẬP

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h