Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Kiểm tra, nắm tình hình công tác công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022 tại huyện Trấn Yên

01/07/2022 02:53:02 Xem cỡ chữ Google
Ngày 29/6/2022, đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch Nông Thị Kim Cúc làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, nắm tình hình công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022 tại huyện Trấn Yên

. Đoàn công tác thăm cơ sở sản xuất ván bóc tại xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên

06 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã làm tốt truyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trọng tâm là thực hiện Kế hoạch số 68-KH/HU ngày 11/01/2022 của Huyện ủy Trấn Yên về thực hiện Chương trình hành động số 56-CTr/TU của Tỉnh ủy; thực hiện các chương trình trọng điểm của huyện gắn với  thích ứng linh hoạt, hiệu quả mục tiêu kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Công tác tuyên truyền, nắm tình hình nhân dân được đổi mới với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động đa dạng như  qua mạng xã hội như Zalo, facebook,  đã xây dựng Trang fanpage Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên và 21 trang cộng đồng của Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện các nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; phối hợp tổ chức “Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp”; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm ở các thôn, tổ dân phố thu hút được đông đảo người dân tham gia. Qua đó có nhiều hộ gia đình hiến đất và ngày công lao động, đóng góp nguồn xã hội hóa xây dựng nông thôn mới được gần 100 tỷ đồng. Tiếp tục duy trì 22 tổ hợp tác do MTTQ chủ trì thành lập, đến nay nhiều tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân, huy động được nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới. Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/HU ngày 11/01/2022 của Huyện ủy Trấn Yên về thực hiện Chương trình hành động số 56-CTr/TU của Tỉnh ủy, MTTQ huyện Trấn Yên được giao 8 nhiệm vụ, theo đó đã tiến hành khảo sát làm nhà, xây dựng mô hình phát triển kinh tế cho hộ nghèo có nhu cầu thoát nghèo, thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, thực hiện các tiêu chí về môi trường tại các xã nông thôn mới nâng cao và thôn nông thôn mới kiểu mẫu; duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của 735 mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư trong đó phấn đấu đạt 328 tổ tự quản tiêu biểu xuất sắc; tuyên truyền không tảo hôn, hôn nhân cận huyết và xuất nhập cảnh trái phép...Đến nay, đã có 1 nhiệm vụ vượt chỉ tiêu (Quỹ Vì người nghèo huyện đã vận động được 1.056 triệu đồng/ 200 triệu đồng, đạt 528% kế hoạch giao). Từ nguồn Quỹ vì người nghèo MTTQ huyện đã phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ xây dựng 15 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo (trị giá 50 triệu đồng/nhà); hỗ trợ 13 mô hình phát triển kinh tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (5 triệu/mô hình) và triển khai thực hiện 01 mô hình nuôi Ốc nhồi thương phẩm tại xã Vân Hội, huyện Trấn Yên từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ với số tiền 20 triệu đồng.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với các ngành thành viên Ban chỉ đạo Cuộc vận động tổ chức tuyên truyền Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng và từng bước thay đổi thói quen tiêu dùng theo hướng ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam trong các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày, tăng cường khả năng nhận biết đối với hàng giả, hàng kém chất lượng.v.v… Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” được MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị xã hội triển khai rộng khắp: phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Tuổi trẻ sáng tạo”; “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Hội viên Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo” đã triển khai tới 100% tổ chức hội cơ sở, thu hút được đông đảo hội viên, đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng...Đã hình thành được các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Sản xuất theo chuỗi giá trị, có sự liên kết trong tiêu thụ sản phẩm của địa phương, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi như: Mô hình kinh doanh tổng hợp, sản xuất trồng cây ăn quả có múi, bưởi da xanh của hộ gia đình ông Hà Đình Giáp (thôn Yên Ninh) xã Hưng Thịnh cho thu nhập 500 triệu/năm. Mô hình chăn nuôi, trang trại tổng hợp của gia đình Nguyễn Văn Tươm, thu nhập 600 triệu/năm; Mô hình ươm cây quế giống gia đình bà Đỗ Thị Thêm, thu nhập 500 triệu /năm; mô hình Hợp tác xã Dược liệu và nuôi động vật rừng ở xã Cường Thịnh có 8 thành viên làm ăn hiệu quả, thu nhập từ 450 - 500 triệu đồng/người/năm…

Việc thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh được MTTQ các cấp quan tâm thực hiện. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 01 hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp, có 110 người tham dự với 07 ý kiến, kiến nghị có chất lượng đều được trả lời tại hội nghị. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham gia 02 đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện với 02 nội dung: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh YB về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh YB giai đoạn 2021-2025" trong năm 2021; Hoạt động hòa giải ở cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đã giải quyết những mâu thuẫn, bất đồng, xích mích trong cộng đồng dân cư, hạn chế đơn thư, khiếu nại, tố cáo vượt cấp, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận 284 vụ việc, trong đó hòa giải thành công 252 vụ việc đạt 88,7%.  Các Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã phối hợp giám sát 21 cuộc, tập trung vào các nội dung giám sát cán bộ, công chức, đại biểu dân cử tại cơ sở; việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; theo dõi việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; thu, chi, quyết toán ngân sách; quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân.

Thăm mô hình trồng dưa mỹ tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên

Phát biểu tại buổi làm việc, Đồng chí Nông Thị Kim Cúc ghi nhận những kết quả  Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Trấn Yên đã đạt được và đề nghị trong thời gian tới MTTQ các cấp tiếp tục truyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương, tỉnh phát động trong đó trọng tâm là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Hướng dẫn tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn, tổ dân phố nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022). Tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Nắm chắc tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân. Tiếp tục triển khai nội dung vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt các quy định trong tham gia các hoạt động tôn giáo tại địa phương. Tuyên  truyền, vận động đẩy lùi tiến đến chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, không sinh con thứ 3 trở lên và ngăn chặn kịp thời việc xuất, nhập cảnh trái phép ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, hướng mạnh các hoạt động về thôn, tổ dân phố, nâng cao năng lực hoạt động cho Ban Công tác Mặt trận. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU, ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025”./.

Đỗ Huyền

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h