Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Kết quả sau một năm tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 28 của Tỉnh ủy

12/04/2022 01:40:14 Xem cỡ chữ Google
Trong năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường vận động, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, doanh nghiệp và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phát triển du lịch xanh, bản sắc, hấp dẫn và trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; xây dựng sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu và là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của vùng Tây Bắc, tạo nên hình ảnh và điểm đến đặc thù “Yên Bái - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc” với thương hiệu là “điểm đến an toàn, thân thiện, đặc sắc, hấp dẫn, ấn tượng” giai đoạn 2021 – 2025. Cùng với đó, tỉnh Yên Bái tăng cường giới thiệu, quảng bá điểm đến, sản phẩm, trải nghiệm du lịch đa dạng, hấp dẫn, bảo đảm an toàn phòng chống dịch, khôi phục niềm tin của thị trường về du lịch của tỉnh an toàn, hấp dẫn. Tỉnh đẩy mạnh triển khai các chính sách đề án về phát triển du lịch như Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 24/02/2021 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025; Đề án xây dựng thị xã Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa, du lịch giai đoạn 2021-2025; Đề án xây dựng huyện Mù Cang Chải thành huyện du lịch giai đoạn 2021-2025 gắn với thực hiện các Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và các phong trào thi đua, cuộc vận động khác do Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát động. Phối hợp với các cơ quan truyền thông của Trung ương và địa phương xây dựng gần 200 tin, bài, phóng sự; đăng tải trên Trang Thông tin Ủy ban MTTQ tỉnh 52 tin, bài tuyên truyền về phát triển ngành dịch vụ, du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Qua công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong quá trình thực hiện các mục tiêu, giải pháp Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 24/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển ngành dịch vụ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, tạo sự đồng thuận và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển dịch vụ, du lịch. Kết quả, 100% cán bộ, công chức trong hệ thống MTTQ các cấp được học tập, quán triệt; trên 95% Nhân dân được phổ biến, tuyên truyền học tập Nghị quyết số 28 - NQ/TU.

Hồ Thác Bà có trên 1.300 hòn đảo lớn nhỏ

Tuyên truyền các hoạt động về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước

MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp tuyên truyền về bảo tồn, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa vật thể, phi vật thể tiêu biểu của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Phát triển đồng thời du lịch quốc tế và du lịch nội địa; đa dạng sản phẩm du lịch, trọng tâm là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng là một trong những hướng đi quan trọng; Chú trọng phát triển du lịch gắn với nông nghiệp; bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, di sản văn hoá và các danh lam thắng cảnh; từng bước mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch tỉnh Yên Bái như gắn với tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các cơ sở sản xuất, các làng nghề, các sản phẩm thế mạnh của địa phương như các sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên được UBND tỉnh công nhận; vận động duy trì các mô hình phát triển nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với đặc điểm sinh thái của từng vùng, phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, bảo tồn và khai thác hiệu quả nguồn gen cây trồng, vật nuôi đặc sản, có giá trị kinh tế cao... Thông qua tuyên truyền giới thiệu, quáng bá tiềm năng của tỉnh, cơ hội đầu tư, kinh doanh của tỉnh được triển khai đã thu hút nhiều dự án đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Hiện hình thành và phát triển được 04 vùng du lịch trọng điểm của tỉnh với các sản phẩm du lịch đặc trưng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với Yên Bái, như: Du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng; du lịch mạo hiểm leo núi, dù lượn; du lịch tâm linh, tham quan di tích lịch sử, lễ hội ... Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 23 điểm du lịch cộng đồng tại các huyện Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Yên, Trấn Yên và thị xã Nghĩa Lộ. Tỉnh có một số tuyến du lịch cộng đồng được đẩy mạnh trong thời gian gần đây, tập trung ở khu vực miền Tây của tỉnh và phía Đông hồ Thác Bà trên cơ sở kết nối các điểm du lịch cộng đồng, như: Sơn Thịnh - Suối Giàng - Sà Rèn (Nghĩa Lợi) - Tú Lệ - La Pán Tẩn - Thị trấn Mù Cang Chải; Sơn Thịnh - Nghĩa An - Trạm Tấu; Phúc An - Vũ Linh - Cẩm Nhân - Ngọc Chấn; Khai Trung - Mường Lai. Đặc biệt trong những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm đến phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2020, đã công nhận 15 làng nghề, nghề truyền thống, như: làng nghề tranh đá quý, đá cảnh thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên; làng nghề đan rọ tôm, thôn Đồng Tâm, xã Phúc An, huyện Yên Bình; làng nghề trồng, chế biến, bảo quản chè Suối Giàng. Từ đó, du lịch tham quan làng nghề, nghề truyền thống đã được hình thành. Cùng với đó tỉnh đã tập trung phát triển các sản vật, đặc sản gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại các địa phương thành hàng hóa để phục vụ du lịch như: chè Suối Giàng, bưởi Đại Minh, quế Văn Yên, măng tre Bát Độ Yên Bái, mật ong Mù Cang Chải, khoai sọ nương Trạm Tấu, các loại cá vùng hồ Thác Bà, gạo nếp tan Tú Lệ, gạo Bạch Hà, hồng chùm không hạt Lục Yên, cam sành Lục Yên, cam Văn Chấn, miến đao Giới Phiên... Giai đoạn 2018 - 2020, đã hỗ trợ tư vấn về thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa sản phẩm, quảng bá cho 17 sản phẩm của tỉnh Yên Bái đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Gắn Nghị quyết vào Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

 Tiếp tục phối hợp tuyên truyền trong nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tổ chức và duy trì tốt hoạt động của các mô hình, góp phần vào kết quả chung của cuộc vận động và chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh như: Tuyên truyền triển khai thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 09/6/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”. Đến nay đã xây dựng 1.531/3.144 Tổ tự quản tiêu biểu, đạt 48,69%; thành lập mới 29/20 tổ hợp tác, đạt 145%; Tiếp tục vận động triển khai thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh, sạch, đẹp tại 19  xã: Tuy Lộc, Minh Bảo, Giới Phiên, Tân Thịnh (TP. Yên Bái); Hạnh Sơn, Nghĩa An, Nghĩa Phúc, Sơn A, Nghĩa lợi, Nghĩa Lộ (thị xã Nghĩa Lộ); Liễu Đô, Trúc Lâu (h. Lục Yên); Hán Đà, Đại[1] Minh, Bạch Hà (h. Yên Bình); Lâm Giang, Yên Thái, Xuân Ái (h. Văn Yên); Nga Quán (h. Trấn Yên). Xã đã được công nhận nông thôn mới và 4 xã dự kiến công nhận nông thôn mới trong 2021. Tiếp tục duy trì tốt hoạt động của 271 tổ tự quản vệ sinh môi trường do MTTQ chủ trì tại 23 xã, thành lập mới 69 mô hình về môi trường tại huyện, thị, thành phố. Cơ quan MTTQ tỉnh tổ chức đoàn CBCC cơ quan tham gia hoạt động “Ngày thứ 7 cùng dân” tại xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn ra quân vệ sinh môi trường, trồng các tuyến đường hoa, đắp lề đường giao thông nông thôn, cùng nhân xây dựng nông thôn mới.

Gắn với Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”: Được MTTQ các cấp quan tâm triển khai thực hiện, đã khơi dậy, phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi người dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, hiệu quả nền kinh tế và hội nhập quốc tế sâu rộng. Hưởng ứng Phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, đã có 94 mô hình “Dân vận khéo” trong hệ thống MTTQ các cấp được xây dựng mới.

Cùng với đó gắn việc thực hiện mục tiêu triển khai các hoạt động cộng đồng bền vững được MTTQ các cấp tuyên truyền lồng gắn với tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” (18/11). Kết quả, toàn tỉnh có 1.324/1.364 thôn, tổ dân phố tổ chức Ngày hội đại đoàn kết, đạt 97,1%; trong đó có 1.209/1.364 thôn, tổ dân phố tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội đạt 88,6%. Trong ngày hội, phần lễ được tổ chức trang trọng; phần hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, qua đó bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc, của địa phương tạo khí thế sôi nổi trong Ngày hội.

Công tác bảo vệ môi trường: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã lồng ghép chương trình bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu vào các phong trào thi đua yêu nước các Cuộc vận động như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm đẩy mạnh phong trào bảo vệ môi trường ở khu dân cư, các tổ dân phố thực hiện nhiều chiến dịch dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải 2 lần trên tuần; Vận động phân loại rác tại nhà, vệ sinh đường làng ngõ xóm, nạo vét cống rãnh, thu gom rác..., không để chất thải chăn nuôi làm mất vệ sinh, không để nước thải sinh hoạt tràn ra đường, tăng cường xử lý chất thải chăn nuôi. Đẩy mạnh tuyên truyền về văn minh lễ hội, không đốt, rải vàng mã trên đường đưa tang, thực hiện hoả táng người quá cố .. Từng khu dân cư bổ xung các nội dung bảo vệ môi trường vào các hương ước, quy ước của cộng đồng, xây dựng những tiêu chí đánh giá, xếp loại khu dân cư văn hoá, gia đình văn hóa Phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày nước thế giới; Ngày môi trường thế giới 5/6, toàn tỉnh có 180/180 xã, phường, thị trấn tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm hàng năm với trên 10.000 người tham gia thu gom và xử lý gần 6.500 m3 rác thải; phát quang bụi rậm 83 km đường giao thông; tuyên truyền vận động nhân dân đào hố xử lý, phân loại rác thải tại gia đình được trên 90.000 hố rác, chăm sóc trên 100 ha cây xanh; khơi thông trên 10.000m cống rãnh. Những đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền vệ sinh bảo vệ môi trường như: Thị xã Nghĩa Lộ, các huyện Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên, thành phố Yên Bái

Công tác giám sát: Năm 2021, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến hành 276 cuộc giám sát (cấp tỉnh 11 cuộc, cấp huyện 70, cấp xã 195, trong đó chủ yếu là giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; MTTQ tỉnh phối hợp tham gia 12 cuộc giám sát với các cơ quan, đơn vị Sau giám sát, các ý kiến đề xuất, kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Đoàn giám sát đều được các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng của tỉnh, của huyện đánh giá cao và được tiếp thu, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, quyền lợi của người dân được đảm bảo, được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

 Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã tiến hành giám sát 1.935 cuộc, nội dung chủ yếu tập trung vào giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, công tác bầu cử về giám sát các hoạt động du lịch; Trong đó, người dân là chủ thể trực tiếp tham gia và đóng vai trò chủ yếu vào các hoạt động du lịch địa phương, đặc biệt là loại hình du lịch cộng đồng. Nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng hình ảnh con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp đối với khách du lịch./.

                                                                                                                                       Kim Cúc

                                                                                                                                Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h