Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

MTTQ tỉnh: kiểm tra, nắm tình hình công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022 tại huyện Văn Yên

15/06/2022 08:44:15 Xem cỡ chữ Google
Ngày 14/6/2022, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái do đồng chí Phùng Quang Huy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái làm Trưởng đoàn, tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Hoàng Thị Kim Tuyến- UVTT- Trưởng ban Phong trào, Đinh Văn Quý- UVTT- Trưởng ban Dân chủ- Pháp luật và đại diện lãnh đạo Văn phòng đã có buổi kiểm tra, nắm tình hình công tác Mặt trận 06 tháng đầu năm 2022 tại huyện Văn Yên.

Đoàn Công tác làm việc tại xã Đông Cuông

6 tháng đầu năm 2022, MTTQ các cấp Văn Yên đã triển khai thực hiện các văn bản, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên chăm lo đời sống nhân dân và vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Văn Yên đã chủ động phối hợp, thống nhất hành động với HĐND, UBND huyện, các tổ chức thành viên và cấp ủy, chính quyền cơ sở tích cực triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024, Chương trình hành động số 56-CT/TU của Tỉnh ủy và đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2021 – 2025.

Cùng với đó, tuyên truyền triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”; Ban thường trực MTTQ các cấp trên địa bàn phối hợp thực hiện hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội; nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân và tập hợp, phản ánh ý kiến của nhân dân đến các cơ quan Đảng, Nhà nước theo định kỳ 3 tháng/1 lần, nhất là trước các kỳ họp Quốc Hội và HĐND các cấp và thông qua phong trào “Lắng nghe dân nói - xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh, môi trường sống”Thông qua các hình thức đã tuyên truyền, vận động được trên 300 cuộc thu hút trên 34 nghìn lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhân dân tham gia.

Hưởng ứng phong trào “Lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh, môi trường sống” năm 2022, Khối MTTQ và các đoàn thể huyện đã phối hợp tổ chức phát động phòng trào tại xã Xuân Tầm; đồng thời, MTTQ các cấp đã vận động nhân dân trên địa bàn huyện 3.500 m2 đất làm đường giao thông; làm mới, sửa chữa 22,25 km đường điện thắp sáng đường quê; chăm sóc, trồng mới 36 km, trong đó (trồng mới 4,5km đường hoa); vận động nhân dân tự nguyện đóng góp 120 triệu đồng để làm 1,5 km đường nông thôn, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2022 theo kế hoạch; hoàn thành 3/12 chỉ tiêu nhiệm vụ công tác theo Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy; phối hợp Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Trung tâm truyền thông và văn hóa huyện, các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhân dân và các cơ quan ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam với 398 cuộc, thu hút 30.646 lượt người tham gia. Đặc biệt phối hợp tổ chức các hoạt động liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do nông dân sản xuất; đẩy mạnh việc sản xuất và ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam trên địa bàn huyện. Cùng với đó, MTTQ các cấp của huyện cũng đã tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát như: Tham gia 05 đoàn kiểm tra liên ngành, giám sát về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và đảm bảo an toàn thực phẩm; 05 đoàn về thực hiện Chương trình giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện năm 2022 theo kế hoạch; các Ban giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện 55 cuộc,  giám sát các công trình công cộng trên địa bàn…

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong đoàn công tác của MTTQ tỉnh đã được nghe những kiến nghị, đề xuất của các đồng chí làm công tác Mặt trận ở cơ sở như tăng kinh phí hoạt động thường xuyên cho MTTQ xã để thực hiện các Cuộc vận động; Tập huấn nghiệp vụ cho các Trưởng ban Công tác Mặt trận; hỗ trợ các mô hình nuôi trồng thủy sản quy mô đầu tư từ 50 triệu đồng – 100 triệu đồng/mô hình.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phùng Quang Huy- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá, ghi nhận sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực triển khai nhiệm vụ của các đồng chí làm công tác Mặt trận tại địa phương, đồng thời chỉ ra những vẫn đề trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, đồng chí mong muốn địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động; tích cực thực hiện các chủ trương, hướng dẫn của tỉnh theo tiến độ quy định; nâng cao chất lượng các mô hình do Mặt trận chủ trì thực hiện; đẩy mạnh công tác giám sát, phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương.

Trước đó, đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra nắm, tình hình công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022 tại xã Đông Cuông và xã Đông An của huyện Văn Yên./.

Ban Phong trào

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h