Tin Hoạt động >> Phong trào

Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023

10/02/2023 09:55:59 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Chương trình hành động số 135-CTr/TU, ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, đồng thời nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường góp phần ngăn ngừa, hạn chế và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; giảm thiểu suy thoái tài nguyên thiên nhiên và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường bền vững, đặc biệt công tác thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt hiện nay. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023. Theo đó, Ủy ban MTTQ các cấp thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên và cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường các cấp triển khai các nội dung về công tác bảo vệ môi trường đảm bảo đồng bộ, thiết thực và hiệu quả gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 100% các hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh ký cam kết bảo vệ môi trường; 100% các hộ gia đình khu vực nông thôn tự phân loại, có hố xử lý một phần rác thải dễ phân hủy để phục vụ sản xuất nông nghiệp; 100% các hộ gia đình ở khu vực đô thị (thị trấn, thị xã, thành phố) đổ rác thải sinh hoạt đúng giờ và đúng nơi quy định.

Hội LHPN tỉnh đã tích cực tuyên truyền, triển khai nhiều hoạt động cụ thể tới từng địa phương

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh, sạch, đẹp tại các xã đã công nhận nông thôn mới và dự kiến công nhận nông thôn mới hàng năm; tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phong trào"Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, vệ sinh đường làng ngõ xóm, nạo vét cống rãnh, thu gom rác thải, không để chất thải chăn nuôi làm mất vệ sinh, không để nước thải sinh hoạt tràn ra đường; thực hiện các nội dung về bảo vệ môi trường vào hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư, xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại thôn, tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa; Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng Tổ tự quản về bảo vệ môi trường tại các thôn (bản), tổ dân phố do MTTQ chủ trì thành lập; Xây dựng Mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại các hộ gia đình: Mỗi hộ gia đình sẽ có 03 thùng rác để phân loại rác thải sinh hoạt hàng ngày. Theo đó ở đô thị các hộ gia đình sau khi tự phân loại rác thải sinh hoạt sẽ thực hiện: Rác thải sinh hoạt có khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển 4 giao cho tổ chức, cá nhân tái sử dụng, tái chế hoặc đưa đến các điểm tập kết rác thải để các cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt. Rác thải thực phẩm và rác thải sinh hoạt khác phải được chứa, đựng trong bao bì theo quy định và đưa đến các điểm tập kết rác thải để các cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; Rác thải thực phẩm có thể được sử dụng làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi; Ở nông thôn các hộ gia đình sau khi tự phân loại rác thải sinh hoạt: Khuyến khích tận dụng tối đa rác thải thực phẩm để làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi; rác thải sinh hoạt có khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tái sử dụng, tái chế hoặc đưa đến các điểm tập kết rác thải để các cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt. Rác thải sinh hoạt khác phải được chứa, đựng trong bao bì theo quy định và đưa đến các điểm tập kết rác thải để các cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt theo quy định.

Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân trong việc giám sát việc thực hiện các chính sách bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, nhất là việc vứt rác, xả nước thải ra môi trường không đúng nơi quy định, phản ánh kịp thời đến cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm theo đúng pháp luật./.

Ban Phong trào

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h