Tin Hoạt động >> Phong trào

Những lá đơn xin thoát nghèo ở Yên Bình

20/12/2022 03:24:32 Xem cỡ chữ Google
- Năm 2022, gần 1.800 hộ nghèo ở Yên Bình đã thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện giảm xuống còn 5,9%. Đặc biệt, đã có 143 hộ dân viết đơn tự nguyện xin thoát nghèo, nhường sự giúp đỡ của Đảng và Nhà nước cho những người còn khó khăn hơn. Đó là cơ sở để huyện Yên Bình tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững.

Năm 2022, gia đình anh Nguyễn Văn Toản ở thôn Trung Tâm, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình đã nỗ lực làm được ngôi nhà mới. Anh đã tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo.

trương, chính sách giảm nghèo, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, khơi dậy tinh thần tự lực, chủ động vươn lên thoát nghèo của người dân; đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo điều kiện để người nghèo, hộ nghèo, cận nghèo nâng cao thu nhập và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. 

 

 

Đầu năm 2022, huyện Yên Bình đặt mục tiêu phấn đấu giảm 4,38% hộ nghèo, tương đương giảm 1.326 hộ, trong đó ít nhất có 10% hộ tự nguyện thoát nghèo, để đến cuối năm 2022 tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 9,61%. Tuy nhiên với nhiều nỗ lực của chính quyền và người dân, đến cuối năm, huyện Yên Bình đã giảm 1.796 hộ nghèo, trong đó có 143 hộ dân viết đơn tự nguyện xin thoát nghèo. 

 

Kết quả này đã giúp huyện Yên Bình vượt 470 hộ thoát nghèo so với mục tiêu đề ra đầu năm, đưa tỉ lệ giảm nghèo của huyện xuống chỉ còn 5,9%, vượt 3,71% so với tỉ lệ phấn đấu năm 2022.

 

Những lá đơn xin thoát nghèo không chỉ góp phần tích cực giúp chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế mà còn là minh chứng cho những thay đổi trong nhận thức, tư duy của người dân trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, giúp Yên Bình tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững. 

Minh Huyền - Hoài Văn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h