Tin Hoạt động >> Phong trào

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nông Thị Kim Cúc: Kiểm tra, khảo sát làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại huyện Lục yên

24/02/2023 03:10:41 Xem cỡ chữ Google
Trong 2 ngày 22-23/02/2023, đồng chí Nông Thị Kim Cúc - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đoàn công tác đã đến nắm tình hình công tác Mặt trận và khảo sát 7 hộ nghèo có trong danh sách được Ủy ban Mặt trận Lục Yên đề nghị hỗ trợ kinh phí làm “Nhà Đại đoàn kết” năm 2023 từ nguồn Qũy “Vì người nghèo” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để làm “Nhà Đại đoàn kết” cho hộ nghèo tại các xã Tân Lĩnh, Mai Sơn, Mường Lai và Liễu Đô.

Đồng chí Nông Thị Kim Cúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khảo sát để làm nhà cho hộ Nông Văn Tốt, thôn Sơn Nam, xã Mai Sơn

Tới thăm các hộ gia đình, đồng chí Nông Thị Kim Cúc – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực, cố gắng vươn lên trong cuộc sống để chung tay cùng các cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của cộng đồng, xã hội, các nhà hảo tâm chung tay, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái thực hiện công tác hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và các hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tại các điểm làm việc với xã, đồng chí Nông Thị Kim Cúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị MTTQ các xã Tân Lĩnh, Mai Sơn, Mường Lai và Liễu tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Đồng thời bám sát nhiệm vụ năm 2023, chủ trì phối hợp với các đoàn thể duy trì và tiếp tục thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom, phân loại rác thải tại các xã; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng mô hình tổ tự quản, tổ tự quản tiêu biểu, xây dựng tổ tự quản tiêu biểu xuất sắc ở thôn (bản), tổ dân phố do MTTQ các cấp chủ trì, thành lập; Quan tâm triển khai đối với việc vận động, tiếp nhận và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh- xã hội, làm nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo đúng quy định; Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023 đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tạo điểm nhấn tích cực hướng tới chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo Kế hoạch, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ phân bổ hỗ trợ làm 15 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại huyện Lục Yên  với số tiền 50 triệu/nhà từ nguồn kinh phí Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương năm 2022./.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h