Các cuộc vận động, các phong trào thi đua >> Phong trào

Mặt trận Tổ quốc Trấn Yên chung sức xây dựng nông thôn mới

28/03/2023 03:14:42 Xem cỡ chữ Google
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” giai đoạn 2021 - 2025, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Trấn Yên thường xuyên phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên xuống cơ sở vận động nhân dân xã Y Can phát triển kinh tế, xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Hiếu - Trưởng ban Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Trấn Yên trao đổi: "Nhằm thực hiện tốt Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 - 2025, MTTQ huyện chủ trì, phối hợp với các đoàn thể duy trì tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh, sạch, đẹp tại các xã đã công nhận NTM nâng cao và dự kiến công nhận NTM kiểu mẫu trong 2022; hướng dẫn MTTQ cấp xã thực hiện việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo quy định; vận động nhân dân hiến đất mở đường, xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng và trồng hoa hai bên đường giao thông nông thôn, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu... 

 

 

Trong năm 2022, MTTQ cơ sở trong huyện đã vận động nhân dân tự nguyện hiến trên 38.000 m vuông đất, trị giá trên 2 tỷ đồng; ủng hộ trên 28.000 ngày công, trên 18 tỷ đồng đóng góp xây dựng các hạng mục, công trình NTM và 44 km đường giao thông nông thôn. 

 

Trong năm, toàn huyện đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 37 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, trong đó xây mới 29 nhà, sửa chữa 8 nhà; 19 nhà được hỗ trợ từ nguồn vận động Quỹ Vì người nghèo cấp huyện, kinh phí 950 triệu đồng; vận động, hỗ trợ, giúp đỡ 5 hộ thoát nghèo; hỗ trợ 19 mô hình phát triển kinh tế, kinh phí 95 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo cấp huyện. 

 

Ngoài ra, MTTQ các cấp cùng với các tổ chức chính trị -xã hội đã vận động nhân dân tham gia trên 70.000 ngày công phát dọn, sửa chữa, vệ sinh 508 km đường làng, ngõ xóm; nạo vét trên 116 km cống, rãnh; xây dựng mới 39 tuyến công trình đường điện "Thắp sáng đường quê” với chiều dài 29 km; chăm sóc và trồng mới 61 tuyến (27,8 km đường hoa). 

 

Trong năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cắm biển 8 tuyến đường do phụ nữ tự quản, 59 biển "Nhà sạch vườn đẹp”, 6 biển "Nhà sạch ngõ sạch”; giúp 168 hộ gia đình đạt tiêu chí 5 không 3 sạch, tổ chức 165 buổi ra quân vệ sinh môi trường; trồng mới 22 tuyến đường hoa tại các xã, thị trấn với tổng chiều dài 14.150 m, xây dựng mới 10 mô hình "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch” và  2 mô hình "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch tiêu biểu”, xây dựng 10 mô hình "Tái chế rác thải nhựa”.

 

 

Hội Nông dân huyện đóng góp hơn 4.560 triệu đồng, gần 3.350 ngày công, hiến hơn 22.000 m vuông đất, tu sửa, làm mới 28 km đường giao thông nông thôn, 7,5 km kênh mương nội đồng, làm mới, sửa chữa 9 cầu, cống nhỏ, qua đó góp phần duy trì và nâng cao các tiêu chí xã NTM, xây dựng các thôn NTM kiểu mẫu.

 

Đoàn Thanh niên huy động trên 650 đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, trồng mới 2 tuyến đường hoa thanh niên, 500 đoàn viên, thanh niên hỗ trợ nhân dân cải tạo các tuyến đường liên thôn...

 

Sau hai năm triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh giai đoạn 2021 - 2025”, với sự tích cực vào cuộc của MTTQ huyện và MTTQ các xã, thị trấn trong huyện, đến nay huyện Trấn Yên có 10/21 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: Tân Đồng, Đào Thịnh, Nga Quán, Bảo Hưng, Quy Mông, Hưng Thịnh, Báo Đáp, Hưng Khánh, Minh Quán, Việt Thành, trong đó xã Đào Thịnh, Minh Quán và Việt Thành đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 98 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, chất lượng sống, chỉ số hạnh phúc của người dân ở khu vực nông thôn được nâng lên rõ rệt.

Minh Hằng

Minh Hằng Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h