Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM >> Chính trị

Y Can chuyển mạnh từ thực hiện Chỉ thị 05

08/03/2024 02:18:36 Xem cỡ chữ Google
Xác định việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hàng năm, Đảng ủy xã Y Can, huyện Trấn Yên đã tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng đến 100% chi bộ và 96% đoàn viên, hội viên và nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Thông qua hoạt động của các tổ chức, đoàn thể còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng ở cơ sở và nhân dân trong việc tích cực học tập, làm theo.
Ông Nguyễn Huy Trình - Bí thư Đảng ủy xã trao đổi: "Cùng với việc triển khai Chỉ thị số 05, chúng tôi luôn coi trọng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Nhờ đó, những khuyết điểm, hạn chế, vướng mắc kéo dài đã được khắc phục và giải quyết kịp thời, đảm bảo tính công khai, minh bạch, tạo dư luận đồng tình của nhân dân; đồng thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, tạo chuyển biến rõ nét trong tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên... Đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm, 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều năm xã không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật...”. 
 
Trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể vận động hội viên và nhân dân đưa các giống lúa lai, lúa thuần có năng suất, chất lượng cao vào gieo cấy ở 316 ha ruộng nước/năm, sản lượng thóc đạt 1.684 tấn. Hàng năm, nhân dân còn trồng 109 ha ngô, 35 ha sắn, chăm sóc 9,5 ha chè, 47 ha cây ăn quả, 140 ha cây dâu, 2.300 ha quế. 
 
Chăn nuôi cũng là lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của xã những năm gần đây. Xã có tổng đàn gia súc, gia cầm trên 25.000 con; trong đó, trâu 285 con, lợn 4.100 con và gia cầm các loại 20.840 con; duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản 24,4 ha. Sản lượng thịt, cá đưa ra thị trường tiêu thụ hàng năm đạt trên 1.200 tấn, giá trị kinh tế từ chăn nuôi đạt trên 30 tỷ đồng/năm. 
 
Lĩnh vực văn hóa - xã hội luôn được quan tâm chú trọng. Đến nay, xã có 3 trường học được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Xã đã thành lập 24 câu lạc bộ thể dục thể thao, 2 câu lạc bộ dân vũ, thu hút gần 500 người tham gia và thường xuyên có nhiều hoạt động giao lưu với các thôn, xã bạn; tham gia các hội thi do huyện phát động và đạt nhiều giải thưởng cao trong các lễ hội. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 51,5 triệu đồng; trên 95% đường liên thôn, xóm được bê tông hóa; 7 thôn đạt khu dân cư văn hóa gồm: Hồng Tiến, Minh Tân, Hạnh Phúc, Bình Minh, An Thành, Quang Minh, Thắng Lợi; 95% hộ được công nhận gia đình văn hóa…
 
Thái Hưng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h