Hoạt động của huyện, thành, thị và cơ sở >> Phong trào

Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Cang Chải đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong tổ chức thành viên

08/07/2022 07:55:47 Xem cỡ chữ Google
Phát huy vai trò trung tâm khối đại đoàn kết các dân tộc, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) huyện Mù Cang Chải đã tăng cường tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn.

Các tổ chức thành viên MTTQ huyện Mù Cang Chải giúp hộ nghèo sửa nhà ở.

Các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh các phong trào thi đua với những công trình, phần việc cụ thể như: Hội Cựu chiến binh (CCB), phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ” với Phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, thực hiện Phong trào "3 xanh” tại xã Lao Chải; Mô hình "2 không” (không có hội viên CCB nghiện ma túy, con em CCB không tảo hôn) tại bản Có Thái, xã Cao Phạ; mô hình nuôi ong mật tại bản Háng Tâu, xã Púng Luông… 

Hội Phụ nữ xây dựng các mô hình câu lạc bộ (CLB) phụ nữ không thả rông gia súc, phụ nữ làm kinh tế giỏi, phụ nữ với công tác khuyến nông, phụ nữ với kiến thức pháp luật… 

Hội Nông dân với mô hình tổ chức hội nghề nghiệp như: trồng cây sơn tra, ở xã Nậm Khắt; Mô hình "Tự quản về vệ sinh môi trường” tại bản Trống Tông, xã Chế Cu Nha; mô hình nuôi dê tại bản Mồ Dề, xã Mồ Dề… Đoàn Thanh niên với Mô hình "Tuyến đường xanh, sạch, đẹp” tại tổ 5, thị trấn Mù Cang Chải; mô hình nuôi gà đen tại bản Mý Háng Tâu, xã Púng Luông; mô hình xóa nhà dột nát, hiến đất làm đường ở xã Nậm Có… 

Bà Khang Thị Mào - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: "Cùng với các phong trào thi đua chúng tôi cùng các tổ chức thành viên tham gia ý kiến vào chương trình hành động chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn huyện đến năm 2030; Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2021 - 2030… 

Nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tới là phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục lạc hậu, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nhân rộng mô hình dòng họ tiêu biểu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… để người dân học tập, làm theo”.

Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hàng năm, MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn triển khai cho 100% thôn bản, tổ dân phố và 100% hộ gia đình ký cam kết thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không truyền đạo trái phép, không mê tín dị đoan, không di cư tự do; không trồng, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy…; tuyên truyền nhân rộng mô hình điểm nông thôn mới tại các bản như: Xéo Dì Hồ, xã Lao Chải; Chế Cu Nha, xã Chế Cu Nha; Háng Cuốn Rùa, xã Dế Xu Phình; Trống Là, xã Hồ Bốn… 

Từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo”, hàng năm, Ủy ban MTTQ huyện tiếp nhận từ nguồn quỹ phân bổ của Trung ương, tỉnh số tiền gần 1 tỷ đồng/năm, triển khai hỗ trợ làm nhà cho 20 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã Nậm Khắt, Púng Luông, La Pán Tẩn, Dế Xu Phình… giúp các gia đình ổn định cuộc sống phát triển kinh tế, góp phần để mỗi năm huyện giảm trên 7% hộ nghèo.                                                            

Thạch Phong

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h