Hoạt động của huyện, thành, thị và cơ sở >> Văn hóa - Xã hội

Thành phố Yên Bái lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước

05/04/2023 01:51:58 Xem cỡ chữ Google
- Với phương châm “Chủ động thích ứng, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả”, năm 2022, thành phố Yên Bái đã phát động và triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, góp phần lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

 
 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h