Tin Hoạt động >> Tuyên giáo

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 3: Tập trung tuyên truyền các nghị quyết của Đảng và cuộc bầu cử Quốc hội - HĐND các cấp

25/03/2021 03:04:44 Xem cỡ chữ Google
Sáng 25/3/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 3. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị; Phùng Quang Huy, báo cáo viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các báo cáo viên Trung ương và báo cáo viên cấp tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, thị và thành ủy, đảng ủy trực thuộc cùng lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời gian qua, đặc biệt nhấn mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được thực hiện rất tốt, thông tin nhanh, chính xác, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong và ngoài tỉnh kịp thời nắm bắt mọi thông tin, tiến trình Đại hội, góp phần vào sự thành công rất tốt đẹp của Đại hội. 

Hội nghị cũng đã thông tin về kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh chuyên đề năm 2021; nghị quyết của Tỉnh ủy về giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục - đào tạo giai đoạn 2021 – 2025; nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành một số chính sách hỗ trợ sự nghiệp giáo dục - đào tạo tỉnh trong thời gian tới…

Để làm tốt cho công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh: Các cơ quan báo chí, tuyên truyền, các báo cáo viên cần tập trung thông tin, tuyên truyền việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Đồng chí khẳng định, đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân. Do vậy, việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức, kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến; giữa học tập, quán triệt với thảo luận, bổ sung, thông qua chương trình hành động.  

Các địa phương, cơ quan, đơn vị tiến hành viết thu hoạch cá nhân đối với cán bộ, đảng viên trong diện tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết do cấp ủy đảng các cấp triệu tập; chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị mình.

Về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn đề nghị các báo cáo viên tuyên truyền và nhấn mạnh các nội dung chủ yếu đã được Hội nghị thông qua, đó là: Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII với mục tiêu tổng quát và 6 nhiệm vụ trọng tâm; việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước.

Về Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh, đồng chí yêu cầu tập trung tuyên truyền những thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ 2015 - 2020; nội dung 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm, 19 chỉ tiêu chủ yếu, 5 phương hướng phát triển và các mục tiêu phát triển của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tuyên truyền một số chỉ tiêu định hướng đến năm 2030 của tỉnh; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của đất nước và của tỉnh.

Thông tin đến cán bộ đảng viên và nhân dân kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý I/2021, phương hướng, nhiệm vụ những tháng tiếp theo gắn với việc thực hiện Chương trình hành động số 18 ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2021; Kế hoạch số 19 ngày 23/02/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2021… 

Về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2025, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn đề nghị các cấp ủy và báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức được sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và từng địa phương..; tuyên truyền để mọi công dân nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm, các quy định của pháp luật về bầu cử, từ đó tham gia bầu cử một cách chủ động, tích cực, đúng quy định của pháp luật; chú trọng nhấn mạnh những điểm mới của cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Đồng thời, phản ánh các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng, biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử; đặc biệt là việc bầu cử ở các vùng, các nơi còn khó khăn; vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo trên địa bàn tỉnh./.

Mai Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h