Tin Hoạt động >> Tuyên giáo

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy Yên Bái tháng 8/2020

18/08/2020 03:56:23 Xem cỡ chữ Google
Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo viên Tỉnh ủy tháng 8/2020, định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các báo viên được cung cấp những thông tin về tình hình biển đảo trong thời gian gần đây, chủ trương và đối sách của Việt Nam; kết quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biển đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020. Tại tỉnh Yên Bái, công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động như tổ chức triển lãm, tuyên truyền lưu động, các chương trình tọa đàm, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, website,… Qua đó, góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh có nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của biển, đảo với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tham dự hội nghị các báo cáo viên cũng được thông tin về kết quả thực hiện các chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ đầu năm đến nay và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được trên 63.400 người tham gia BHXH. Trong đó, người tham gia BHXH tự nguyện tăng trên 5.300 người so với cùng kỳ năm 2019; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 97%; tổng số thu 7 tháng đầu năm 2020, BHXH, BHYT, BHTN là trên 938 nghìn tỷ đồng, đạt gần 56% kế hoạch; công tác cấp sổ, thẻ cơ bản thực hiện đúng quy định…

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các báo viên trong tỉnh tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, tuyên truyền kết quả đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên truyền các nội dung cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức phù hợp tới đông đảo cán bộ, đảng viên. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng yêu cầu trong thời gian tới cần tuyên truyền và thông tin về diễn biến mới của tình hình dịch bệnh COVID - 19 ở nước ta; tuyên truyền về các chủ trương và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID - 19; tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; Tuyên truyền sâu rộng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X, năm 2020, tuyên truyền các tập thể, cá nhân, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước; công tác phòng chống, khắc phục thiên tai, mưa lũ. Bên cạnh đó, các báo cáo viên cũng cần tập trung tuyên truyền những sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh và thông tin tuyên truyền kịp thời các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh, trong nước, quốc tế./.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h