Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

MTTQ tỉnh: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại XIII của Đảng

14/04/2021 02:35:37 Xem cỡ chữ Google
Chiều ngày 13/4, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập Nghị Quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Theo đó 100% cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan MTTQ tỉnh tham dự học tập Nghị quyết.

Cán bộ, công chức MTTQ tỉnh tham gia học tập Nghị quyết

Tại Hội nghị các đại biểu đã được giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó, tập trung vào những vấn đề cốt lõi như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Các nội dung về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; kết quả công tác quốc phòng - an ninh và đối ngoại; Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thông qua nghiên cứu, học tập giúp cán bộ, đảng viên, công chức MTTQ tỉnh nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, điểm mới và giải pháp chủ yếu được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, cán bộ, đảng viên, công chức  MTTQ tỉnh tham gia học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng viết bài thu hoạch cá nhân, nộp cho cấp ủy đánh giá, nhận xét./. 

Mai Hiên

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h