Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

14/04/2021 03:46:28 Xem cỡ chữ Google
Chiều ngày 14/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lựa chọn lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự Hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí: Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Nội vụ; lãnh đạo 32 tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu biểu quyết thông qua biên bản Hội nghị Hiệp thương lần 3.

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã báo cáo kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các hội nghị ở nơi cư trú được tổ chức đảm bảo đúng thời gian, thành phần, số lượng đại biểu, nội dung, thủ tục, trình tự theo đúng quy trình hướng dẫn của Trung ương và Ủy ban MTTQ tỉnh.  Cử tri ở các địa phương đánh giá những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX đều có trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, bản thân và gia đình chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có mối quan hệ mật thiết với nhân dân, tham gia tích cực các hoạt động của tổ dân phố, thôn bản nơi cư trú.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận đối với 2 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có đơn xin rút thôi không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; thống nhất lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đối với 8 người đảm bảo cơ cấu và thành phần theo luật định. Trong đó, dân tộc kinh 01 người, dân tộc thiểu số 07 người; nữ 06 người; trẻ tuổi 06 người, ngoài Đảng 01 người, tái cử 01 người. Đồng thời, trao đổi thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm và thống nhất biểu quyết bằng hình thức giơ tay; 100% đại biểu đã nhất trí đưa ra khỏi danh sách 10 người có đơn xin thôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, thống nhất lập danh sách ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm có 97 người đảm bảo cơ cấu và thành phần theo luật định. Trong đó: dân tộc thiểu số 39 người, chiếm 40,2%; nữ 34 người, chiếm 35,05%; trẻ tuổi dưới 40 tuổi có 44 người, chiếm 45,36%; tôn giáo 2 người, chiếm 2,06%; ngoài Đảng 12, người chiếm 12,36%...

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương, tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử./.

Việt Phương

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h