Tin Hoạt động >> Phong trào

Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2021

16/12/2021 09:19:11 Xem cỡ chữ Google
Ngày 15/12, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2021 (gọi tắt là Cuộc vận động). Đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị, tại điểm cầu Yên Bái có các đồng chí: Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và một số ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

uang cảnh Hội nghị

Sau 5 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống nhân dân. Thông qua Cuộc vận động đã động viên nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân và cộng đồng dân cư trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh trật tự. Cuộc vận động đã góp phần cùng với Đảng, Nhà nước đẩy mạnh xã hội hóa, giải quyết có hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao, sự đồng thuận trong xã hội, truyền thông đoàn kết, tương thân, tương ái của nhân dân các dân tộc được phát huy mạnh mẽ. Trong xây dựng đô thị văn minh, Mặt trận các cấp đã tích cực vận động nhân dân tham gia các hoạt động như xây dựng đời sống văn hóa ở khu vực đô thị, xây dựng khu dân cư, tuyến đường, tuyến phố văn hóa; xây dựng các mô hình tự quản về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; xây dựng nếp sống văn hóa trong kinh doanh, ứng xử, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện việc quy hoạch và chỉnh trang đô thị...

5 năm qua, thông qua thực hiện Cuộc vận động, cả nước đã có 5.392 xã đạt chuẩn NTM (đạt 65,49%), trong đó có 490 xã đạt chuẩn NTM, 43 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 211 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM. Cả nước có trên 228.200 căn nhà “Nhà đoàn kết” được xây dựng từ các chương trình an sinh xã hội. Các địa phương trong cả nước đã xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an và ngành chức năng trên 468.000 nguồn tin có giá trị tố giác tội phạm. Theo đó, đến nay cả nước có trên 72 nghìn khu dân cư không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông, trên 3.600 xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự xã hội (chiếm tỷ lệ 85,35%)…

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng thông tin thêm, giai đoạn 2016 - 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam 4 cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được 32.051 tỷ đồng.

Cùng với sự hỗ trợ của ngân sách Nhà nước, UBTƯ MTTQ Việt Nam và sự trợ giúp của cộng đồng, đã vận động giúp đỡ xây mới và sửa chữa 228.221 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo. Hoạt động của Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội đã tạo thêm nguồn lực giúp cho nhiều hộ nghèo thoát nghèo, có nhà ở, ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, trong 2 năm qua, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng với các tổ chức thành viên đã nỗ lực tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh; vận động, quyên góp ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nhất là lực lượng tuyến đầu và những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 góp phần cùng với Đảng, Nhà nước chia sẻ và giảm bớt khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Tính từ ngày 1/5/2021 đến nay, tổng số kinh phí và hiện vật đã vận động được qua hệ thống MTTQ Việt Nam là 12.510 tỷ đồng, trong đó tiếp nhận qua UBTƯ MTTQ Việt Nam là 1.089 tỷ đồng. Đã phân bổ, hỗ trợ mua thiết bị vật tư y tế, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch và 3.981.485 phần quà Đại đoàn kết/túi quà an sinh với trị giá là 10.854 tỷ đồng

“Những kết quả đạt được thông qua Cuộc vận động đã góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả Phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”.. góp phần đổi mới diện mạo của nhiều khu vực nông thôn và đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân ở nhiều địa phương”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nêu rõ.

Tại Yên Bái, 5 năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã thường xuyên phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên thực hiện hiệu quả Cuộc vận động, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, đô thị văn minh của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 87/150 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 3/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung nêu rõ những kết quả đạt được trong thực hiện Cuộc vận động, đồng thời nêu lên những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện Cuộc vận động. Đồng thời khẳng định đây là tiền đề, động lực để MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động trong thời gian tới.  Đồng chí Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Lê Tiến Châu cho biết, Cuộc vận động là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của MTTQ các cấp. Do đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đổi mới công tác tuyên, vận động nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội về lĩnh vực xây dựng NTM, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; huy động mạnh mẽ nguồn lực phát triển NTM, đô thi văn minh theo hướng hiện đại phù hợp với tình hình thực tiễn; tiếp tục phổ biến, nhân rộng các mô hình, điểm hình tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động; tổ chức các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm và phổ biến nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả trong xây dựng NTM, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác mặt trận ở khu dân cư đáp ứng yêu cầu, nội dung của Cuộc vận động trong giai đoạn mới….

Hội nghị đã công bố quyết định tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 50 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động, giai đoạn 2016 – 2021. Trong đó, Ủy ban MTTQ tỉnh  Yên Bái đã vinh dự được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và bà Hoàng Thị Thu Hiền – Thôn Sài Lương, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên được nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động./.

BAN BIÊN TẬP

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h