Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thông báo kết quả phân phối nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid -19 năm 2021

27/07/2022 04:59:18 Xem cỡ chữ Google
Năm 2021, Ủy ban MTTQ tỉnh đã ra lời kêu gọi ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19. Từ nguồn ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã phân phối nguồn lực như sau:

 

 

 

ĐVT: Đồng

STT

Nội dung phân bổ

Số tiền

1

Hỗ trợ Nhân dân tỉnh Hải Dương khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

300.000.000

2

Chi hỗ trợ khẩn cấp đối với các công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Yên Bái, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 (573 người)

859.500.000

3

Phân bổ hỗ trợ, động viên lực lượng tuyến đầu
chống dịch

 

-

Phân bổ cho Công an tỉnh để hỗ trợ cho 217 người tham tham gia vào các chốt kiểm dịch y tế liên ngành phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

217.000.000

-

Phân bổ cho Sở Y tế tỉnh hỗ trợ cho Đoàn công tác của tỉnh (144 người) là các y, bác sỹ...thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tại các tỉnh, thành phố phía Nam trong thời gian dài

1.440.000.000

4

Phân bổ hỗ trợ các điểm chốt phòng, chống dịch của tỉnh

32.550.000

TỔNG CỘNG

2.849.050.000

 

Tổng số tiền (bằng chữ): Hai tỷ tám trăm bốn mươi chín triệu không trăm năm
                                        mươi nghìn đồng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h