Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Thông Báo Danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ và phân bổ nguồn lực công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022

24/02/2023 02:22:42 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy năm 2022. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ và phân bổ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch Covid-19. BAN BIÊN TẬP THÔNG BÁO DANH SÁCH CỤ THỂ NHƯ SAU:

I. Danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
  TỈNH YÊN BÁI
   BAN THƯỜNG TRỰC
 
 
 
DANH SÁCH
Các tập thể, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022
         
STT Ngày tháng Diễn giải Ủng hộ, đăng ký ủng hộ
 bằng tiền (ĐVT: Đồng)
      TỔNG CỘNG 5.010.679.411
A   CẤP TỈNH THU ỦNG HỘ TRỰC TIẾP 1.842.612.111
1 1 14/01 Ủy ban TW MTTQ Việt Nam 180.000.000
2 2 31/01 Lãi DDA 671.302
3 3 31/01 Lãi tiền gửi 313.319
4 4 28/02 Lãi DDA 1.016.092
5 5 28/02 Lãi tiền gửi 44.700
6 6 28/02 Lãi tiền gửi 80.008
7 7 31/3 Lãi DDA 1.125.132
8 8 31/3 Lãi tiền gửi 70.149
9 9 31/3 Lãi tiền gửi 28.900
10 10 08/4 Sở GD & ĐT 14.635.000
11 11 08/4 Ban đại diện hội NCT tỉnh 1.000.000
12 12 15/4 Liên hiệp các hội khoa học tỉnh 1.653.000
13 13 19/4 Trường Cao đẳng nghề 31.493.000
14 14 21/4 Cục thống kê tỉnh 7.910.000
15 15 22/4 Ban Nội chính Tỉnh ủy 4.233.000
16 16 22/4 Thanh tra tỉnh 11.605.000
17 17 22/4 Văn phòng UBND tỉnh 23.300.000
18 18 22/4 Sở văn hóa thể thao & DL cùng các đơn vị  46.457.000
19 19 29/4 Sở thông tin & truyền thông 10.189.000
20 20 08/4 Công ty Bảo hiểm Mic Yên Bái 600.000
21 21 08/4 Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Yên Bái 1.000.000
22 22 08/4 Sở Giao thông vận tải 28.000.000
23 23 12/4 Công ty TNHH Hòa Bình  10.000.000
24 24 13/4 Thanh tra Sở Xây dựng 600.000
25 25 13/4 Sở Xây dựng 1.500.000
26 26 22/4 Hội Kiến trúc sư Yên Bái 1.000.000
27 27 22/4 Công ty điện lực Yên Bái 30.000.000
28 28 26/4 Chi cục Thủy lợi Yên Bái 2.560.000
29 29 30/4 Lãi DDA 1.095.187
30 30 20/4 Công ty xăng dầu Yên Bái 30.000.000
31 31 29/4 Lãi tiền gửi 80.856
32 32 12/4 Công ty xổ số kiến thiết Yên Bái 11.024.000
33 33 20/4 Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ 5.044.600
34 34 25/4 Trường mầm non Bình Thuận, Văn Chấn 3.139.000
35 35 26/4 Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái 4.300.000
36 36 26/4 Kiểm toán nhà nước khu vực VII 19.607.000
37 37 29/4 Trường mầm non Thực hành 5.579.000
38 38 29/4 Lãi tiền gửi 30.200
39 39 04/5 Hội văn học nghệ thuật 2.485.000
40 40 05/5 Hội phụ nữ tỉnh 5.033.000
41 41 11/5 Chi cục thi hánh án dân sự 6.350.000
42 42 13/5 Trường  THCS Quang Trung 11.280.000
43 43 16/5 Bệnh viện tâm thần tỉnh 5.700.000
44 44 16/5
Chi cục kiểm lâm
19.780.000
45 45 16/5 Sở Tư pháp 11.560.000
46 46 17/5 Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh 7.588.000
47 47 18/5 Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh 6.163.000
48 48 19/5 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 5.000.000
49 49 25/5 Chi cục hải quan 3.000.000
50 50 25/5 Trường chính trị tỉnh 8.505.000
51 51 31/5 Công ty cổ phần cấp nước & xây dựng Yên Bái 11.500.000
52 52 04/5 Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái 5.411.000
53 53 18/5 Cục quản lý thị trường Yên Bái 18.600.000
54 54 31/5 Lãi DDA 1.191.718
55 55 31/5 Lãi tiền gửi 81.687
56 56 04/5 Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ công nghiệp 2.970.000
57 57 05/5 Chi cục quản lý đất đai 3.070.000
58 58 05/5 Trường mầm non Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ 1.600.000
59 59 05/5 Văn phòng Sở Tài chính 13.281.500
60 60 16/5 Trường mầm non xã Yên Bình 2.887.000
61 61 17/5 Trường THPT Lý Thường Kiệt 14.043.000
62 62 18/5 Cán bộ CNVC người lao động Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu 1.800.000
63 63 23/5 Chi cục thuế huyện Mù Cang Chải 650.000
64 64 27/5 Nguyễn Thị Lan 6.723.800
65 65 27/5 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành 13.689.200
66 66 31/5 Lãi tiền gửi 53.100
67 67  01/6 Đảng ủy khối cơ quan & DN tỉnh 6.500.000
68 68  03/6 Trung tâm ứng dụng kỹ thuật thông tin khoa học 4.809.000
69 69 09/6 Hội nạn nhân chất độc da cam đioxin 1.000.000
70 70 22/6 Sở nông nghiệp & phát triển nông thôn 31.312.000
71 71 27/6 Bộ phận văn phòng Sở Tài nguyên và môi trường 6.110.000
72 72 07/6 Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái 1.545.000
73 73 09/6 Công ty CP Lâm, nông sản thực phẩm Yên Bái 50.000.000
74 74 28/6 Cục thuế tỉnh Yên Bái 9.100.000
75 75 28/6 Công đoàn bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái 11.910.000
76 76 30/6 Trường THPT Hưng Khánh 4.400.000
77 77 30/6 Lãi DDA 1.044.866
78 78 13/6 Hội Nhà báo tỉnh 1.492.000
79 79 25/6 Lãi tiền gửi 85.255
80 80 03/6 Trường THPT Trạm Tấu  5.667.000
81 81 09/6 TTYT huyện Mù Cang Chải 15.000.000
82 82 13/6 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 13.410.000
83 83 13/6 Trung Tâm Y Tế huyện Trạm Tấu 18.842.000
84 84 14/6 Trường THPT Lê Qúy Đôn Trấn Yên 11.514.000
85 85 28/6 Chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn - Trạm Tấu 9.908.500
86 86 28/6 Chi cục thuế khu vực Trấn Yên Văn Yên 1.950.000
87 87 29/6 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên Văn Chấn 1.000.000
88 88 30/6 Lãi tiền gửi 94.200
89 89 12/7 Ban tổ chức tỉnh ủy 6.713.000
90 90 12/7 Ban Dân Vận  4.500.000
91 91 13/7 Liên minh HTX 4.320.000
92 92 13/7 Chi cục thuế thành phố 7.300.000
93 93 15/7 Sở kế hoạch và Đầu tư 16.812.000
94 94 15/7 Bảo hiểm xã hội tỉnh 32.624.000
95 95 21/7 Đài phát thanh và truyền hình tỉnh 20.000.000
96 96 15/7 Sở Công thương 10.200.000
97 97 15/7 Sở Nội vụ 5.250.000
98 98 18/7 Trường văn hoá nghệ thuật 7.500.000
99 99 19/7 Tòa án nhân dân tỉnh 10.680.000
100 100 20/7 Bệnh viện y học cổ truyền Yên Bái 15.856.000
101 101 21/7 CĐCS thành viên Chi cục thuế huyện Lục Yên 7.122.324
102 102 22/7 Chi cục thuế huyện Yên Bình 2.150.000
103 103 31/7 Lãi DDA 932.064
104 104 04/7 Văn phòng Sở Tài chính 13.286.500
105 105 20/7 Trường THPT Thác Bà 11.842.700
106 106 31/7 Lãi tiền gửi 153.200
107 107 08/8 Hội truyền thống Trường Sơn 1.000.000
108 108 12/8 Sở khoa học và công nghệ 6.900.000
109 109 22/8 Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy 6.170.000
110 110 22/8 Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái 4.913.000
111 111 26/8 Sở Y tế  9.771.000
112 112  30/8 Hội cựu chiến binh tỉnh  2.300.000
113 113 31/8 Trung tâm phòng chống bệnh tật 19.418.000
114 114 05/8 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 7.731.000
115 115 25/8 Kho bạc Nhà nước Yên Bái 25.145.000
116 116 31/8 Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh Yên Bái 4.000.000
117 117 31/8 Lãi DDA 971.087
118 118 16/8 Trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm, thực phẩm 4.800.000
119 119 22/8 Ngân hàng CSXH tỉnh 10.000.000
120 120 24/8 Quy Hoang Sy Tam Tien Dien, Nghi Xuân, Hà Tĩnh 500.000
121 121 25/8 Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm 1.500.000
122 122 25/8 Trung tâm pháp y 1.000.000
123 123 26/8 Chi cục dân số KHHGĐ 2.263.000
124 124 26/8 Trung tâm y tế huyện Trấn Yên 25.000.000
125 125 26/8 Trung tâm y tế thị xã Nghĩa Lộ 5.000.000
126 126 26/8 Bệnh viện nội tiết 8.243.654
127 127 26/8 Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa lộ 10.600.000
128 128 29/8 Trung tâm y tế huyện Yên Bình 22.300.000
129 129 31/8 Hà Thị Hường 17.711.000
130 130 31/8 Trung tâm y tế huyện Văn Chấn 13.450.000
131 131 31/8 Lãi tiền gửi 186.300
132 132 6/9 Hội Nông Dân tỉnh 4.145.000
133 133 6/9 Bệnh viện sản nhi 11.920.000
134 134 6/9 Báo Yên Bái 14.753.000
135 135 12/9 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 6.200.000
136 136 05/9 Bệnh viện phổi Yên Bái 5.100.000
137 137 07/9 Liên đoàn lao động tỉnh 6.777.000
138 138 30/9 Lãi DDA 1.026.267
139 139 30/9 Lãi tiền gửi 217.900
140 140 31/10 Lãi DDA 1.121.677
141 141 31/10 Lãi tiền gửi 362.200
142 142 30/11 Lãi DDA 1.160.014
143 143 04/11 Trường mầm non Gia Hội 2.000.000
144 144 30/11 Lãi tiền gửi 634.800
145 145 15/12 Văn phòng Tỉnh ủy 5.250.000
146 146 01/12 Trường tiểu học THCS số 1 Cảm Nhân 1.350.000
147 147 31/12 Lãi DDA 1.244.084
148 148 31/12 Lãi tiền gửi 523.169
149 149 14/12 Trường TH và THCS xã Cảm Ân 1.700.000
150 150 31/12 Lãi tiền gửi 812.600
151 151 31/12 Lãi tiền gửi 525.300
152 152 31/12 Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh tỉnh Yên Bái 500.000.000
         
B   MTTQ CẤP HUYỆN CHUYỂN VỀ 3.168.067.300
153 1 12/5 Ban cứu trợ - Ủy ban MTTQ huyện Lục Yên 207.904.300
154 2 19/5 Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Văn Yên 251.000.000
155 3 06/5 Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình 75.000.000
156 4 07/6 UBMT Tổ quốc Huyện Mù Cang Chải 148.013.000
157 5 08/6 Ban cứu trợ huyện Mù Cang Chải 19.624.000
158 6 23/6 Ủy ban MTTQ huyện Trạm Tấu 122.610.000
159 7 23/6 Ủy ban MTTQ huyện Trạm Tấu 34.671.000
160 8 14/7 Ủy ban MTTQ huyện MCC 32.301.000
161 9 15/7 Ủy ban MTTQ huyện VC 200.000.000
162 10 09/8 Thị xã Nghĩa Lộ 83.093.000
163 115 24/8 Ủy ban MTTQ thành phố Yên Bái 200.000.000
164 11 30/8 Ủy ban MTTQ huyện Trấn Yên 23.000.000
165 12 12/10 Ủy ban MTTQ thành phố Yên Bái 500.000.000
166 142 26/10 Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình 130.000.000
167 13 27/10 Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Văn Yên 277.221.000
168 14 21/10 Ủy ban MTTQ huyện Mù Cang Chải 12.401.000
169 15 01/11 Ban cứu trợ - Ủy ban MTTQ huyện Lục Yên 8.824.000
170 146 28/11 Ủy ban MTTQ huyện Trấn Yên 43.000.000
171 16 29/11 Ủy ban MTTQ thành phố Yên Bái 116.598.000
172 17 29/11 Ủy ban MTTQ thành phố Yên Bái 143.886.000
173 18 02/11 Ủy ban MTTQ huyện Trấn Yên 44.000.000
174 19 21/11 Ủy ban MTTQ huyện Văn Chấn 202.716.000
175 20 25/11 Ủy ban MTTQ huyện Trạm Tấu 192.019.000
176 21 29/11 Ủy ban MTTQ Thị xã Nghĩa Lộ 34.186.000
177 22 29/11 Ủy ban MTTQ Thị xã Nghĩa Lộ 1.000.000
178 23 29/12 Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình 65.000.000
         

 

II. Tổng hợp kết quả phân phối nguồn lực công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022

 

  ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
            TỈNH YÊN BÁI
      BAN THƯỜNG TRỰC
 
 
   
TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN PHỐI NGUỒN LỰC
Công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022
   
 
 
   
    ĐVT: Đồng
STT Nội dung chi Số tiền
1 Phân bổ cho Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình hỗ trợ cho 150 hộ nghèo gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương 180.000.000
2 Phân bổ cho Sở Y tế tỉnh hỗ trợ, động viên cho 2.963 cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 2.963.000.000
3 Phân bổ cho Sở Y tế tỉnh Yên Bái để hỗ trợ mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Yên Bái 500.000.000
4 Chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 về Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 do Bộ Tài chính quản lý 2.000.000.000
5 Phân bổ cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Thành phố Yên Bái hỗ trợ tiền ăn cho 11 bệnh nhân (hỗ trợ 95 ngày tiền ăn, mức hỗ trợ 65.000 đồng/người) điều trị Covid-19 (F0) phải đi điều trị tại các cơ sở y tế có hoàn cảnh khó khăn thuộc đối tượng bảo trợ xã hội 6.175.000
     
Cộng 5.649.175.000
 
 
 
   
 
BAN BIÊN TẬP

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h