Tin Hoạt động >> Phong trào

MTTQ tỉnh: Triển khai cuộc thi “Tự hào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” Trên Trang fanpage Mặt trận Yên Bái

20/03/2023 03:27:35 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; Chương trình công tác Mặt trận năm 2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023); 78 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái 30/6/1945 – 30/6/2023; 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái 25/9/1945 – 25/9/2023) và 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/2003-18/11/2023).

Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm với quyết tâm cao và nỗ lực thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột chính là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số dù “đi sau”, nhưng có thể “đuổi kịp, tiến cùng”, rút ngắn khoảng cách phát triển so với các tỉnh, thành phố khác” và để tạo nền tảng cho hành trình chuyển đổi số toàn diện của tỉnh Yên Bái, trong đó có sự đóng góp và đồng hành của hệ thống MTTQ các cấp; Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025; kịp thời cung cấp thông tin tình hình đất nước, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đến nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận về hành động trong nhân dân và xã hội; Nâng cao, vị trí vai trò và tầm quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị; thực hiện tốt hơn quyền được thông tin của cán bộ Mặt trận và các tầng lớp nhân dân; Tôn vinh, nhân rộng các tấm gương tiêu biểu, gương sáng điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt của tập thể, cá nhân trong công tác Mặt trận hoặc vì cuộc sống cộng đồng; tiếp tục rút ra những bài học kinh nghiệm trong hoạt động Mặt trận, các phong trào thi đua, các cuộc vận động. 

 Tạo cơ hội cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, các tập thể chia sẻ những kết quả, sáng kiến, những câu chuyện hay, những việc làm ý nghĩa, những gương điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận và thực hiện Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái và tiếp tục giới thiệu, lan tỏa Trang Fanpage “Mặt trận Yên Bái” trên mạng xã hội, để thu hút lượt truy cập mới, tăng lượng người theo dõi, tương tác trên Trang Fanpage Mặt trậnYên Bái, nhằm phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và tập hợp các tầng lớp nhân dân; tạo diễn đàn chính thức và tin cậy, xứng đáng là “Ngôi nhà chung đại đoàn kết” của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 299 ngày 14/3/2023 về  tổ chức cuộc thi “Tự hào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” trên Trang fanpage Mặt trận Yên Bái với Chủ đề: “Tự hào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

Nội dung thi

 Tin, bài (có kèm theo ảnh minh họa), video ngắn dự thi được phản ánh trung thực, sinh động, truyền cảm, có sức lan tỏa lớn về hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các Ban Công tác Mặt trận, các gương điển hình tiên tiến, tận tụy trong tham gia thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc phát động trọng tâm là: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt” trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023...các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội; những sáng kiến hay trong triển khai thực hiện Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; những cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận các cấp góp phần tuyên truyền xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tham gia, góp ý xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; những hoạt động nổi bật, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của các mô hình Tổ tự quản do Mặt trận chủ trì thành lập góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 

 

 

 

ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN 

Đối tượng tham gia

 - Về tác giả:

+ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở thôn (bản), tổ dân phố

- Về Bài dự thi: Gồm tin, bài viết (kèm theo hình ảnh minh họa) chú thích ảnh hoặc, video ngắn có thuyết minh phản ánh những tấm gương điển hình trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Mặt trận theo chủ đề nội dung thi tại mục II

Thời gian tổ chức Cuộc thi

- Thời gian phát động cuộc thi: Sau khi ban hành kế hoạch.

- Thời gian thi: Từ 19/5 đến hết ngày 25/9/2023

- Thời gian chấm điểm, xếp loại: Trong tháng 10/2023.

- Thời gian trao giải: Dự kiến tổ chức tổng kết và trao giải tại hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023.

Địa điểm nhận tác phẩm dự thi 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái (qua Ban Phong trào). Địa chỉ: Tổ 2, Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Gửi 01 bản mềm qua hộp thư điện tử: banphongtraomttq@gmail.com hoặc địa Email: hiennt2809@gmail.com. Hoặc qua Zalo Hoàng Thị Kim Tuyến 0982631974;  Nguyễn Mai Hiên, ĐT 0964646646).

THỂ LỆ  CUỘC THI

 “Tự hào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Tên gọi: Cuộc thi “Tự hào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

2. Nơi dự thi: Trang Fanpage Mặt trậnYên Bái của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái.

3. Phạm vi: Thể lệ này quy định về tên gọi, đối tượng dự thi, tác giả, tác phẩm, nội dung tác phẩm, thể thức dự thi, hồ sơ tham dự cuộc thi, thời gian tổ chức thi, cơ cấu giải thưởng, tổng kết, trao giải và các quy định khác liên quan.

4. Đối tượng tham dự cuộc thi

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Ban Công tác Mặt trận

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

1. Tác giả: Tác giả là tập thể có bài tham dự cuộc thi; một tác giả có thể tham gia nhiều bài dự thi (thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi không được tham gia dự thi). 

2. Bài dự thi

- Là tin, bài viết, ảnh, chùm ảnh hoặc video ngắn phản ánh trung thực, sinh động, truyền cảm, có sức lan tỏa lớn về những tấm gương điển hình trên tất cả các lĩnh vực hoạt động trong công tác Mặt trận, góp phần tuyên truyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo các nội dung chuyên đề do Ban Tổ chức quy định.

+ Đối với Tin: Tin viết được tính theo ½ trang A4 (trên dưới 200 từ thì được tính tròn thành ½ trang A4)

+ Bài viết: Được tính từ 1 trang A4 trở lên (1 trang A4 tương đương với 400 từ, chữ thường, cỡ chữ 14), tối đa 1.500 chữ. (kèm ảnh liên quan đến chủ đề, nội dung tin, bài viết (từ 03 ảnh trở lên), ghi rõ tên tác giả, tác phẩm, có chú thích rõ cho các ảnh đi kèm bài viết. 

+ Đối với ảnh: Có thể dự thi ảnh đơn hoặc chùm ảnh (tối đa 10 ảnh) theo các nhóm chuyên đề Ban Tổ chức đã quy định. (Có thể dự thi nhiều ảnh đơn hoặc chùm ảnh). Ảnh phải có chú thích hoặc lời bình tối đa không quá 150 chữ, nêu rõ nội dung, nguồn gốc, tên tác giả, thời gian, địa điểm chụp; có độ phân giải cao, ảnh không đượcchỉnh sửa, cắt ghép giữa tác phẩm này với tác phẩm khác. 

+ Đối với video: Thời lượng tối đa không quá 05 phút, có tiếng động, thuyết minh, phụ đề rõ ràng, có thể bắn chữ (Vietsub) vào clip. 

Bài tham gia dự thi có nội dung, hình thức phù hợp với chủ đề, chưa tham gia cuộc thi nào; chưa được đăng tải trên các báo, tạp chí, truyền hình và các kênh truyền thông khác; Tác giả dự thi phải tự chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả và các quyền khác có liên quan theo quy định của pháp luật. Mọi hành vi sử dụng ảnh, video vi phạm bản quyền sẽ bị gỡ bỏ. Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm về bất cứ tranh chấp nào liên quan đến bản quyền tác phẩm dự thi. Sau khi ảnh dự thi được đăng lên Facebook; tập thể, dự thi tuyên truyền, vận động bạn bè ủng hộ thông qua hình thức ấn (like) hoặc chia sẻ (share).

- Các tập thể, cá nhân được các tác giả phản ánh trong tác phẩm dự thi phải là những điển hình “người thật, việc thật” trên địa bàn tỉnh Yên Bái có nhiều đóng góp, cống hiến tích cực trong công tác Mặt trận; có thông tin, địa chỉ, hình ảnh minh chứng cụ thể; đảm bảo tính chân thực, khách quan.

- Các bức ảnh của người dự thi ghi lại những khoảnh khắc trong hoạt động thực tế của công tác Mặt trận trong năm 2023; hình ảnh đẹp về người cán bộ Mặt trận trong các hoạt động do Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức.

- Mỗi ảnh được chú thích đầy đủ thông tin (chụp ở đâu, thời gian, nhân vật trong ảnh là ai, đang tham gia hoạt động gì...) hoặc có lời bình ngắn gọn, súc tích.

 3. Nội dung

- Nội dung theo nhóm các chuyên đề sau: 

+ Chuyên đề 1: Những điển hình về thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận các cấp phát động, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Tết vì người nghèo”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”......và các hoạt động cứu trợ, từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, những điển hình về các tập thể, cá nhân, các nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm trong cộng đồng có đóng góp tích cực trong các hoạt động của Mặt trận; tận tâm vì những đối tượng yếu thế, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”; những sáng kiến hay trong triển khai thực hiện Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, sự đổi mới hoạt động các mô hình Tổ tự quản của Mặt trận có hiệu quả.

+ Chuyên đề 2: Những điển hình, có bản lĩnh “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” trong công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở, đối thoại với nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tham gia công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí,

tiêu cực;... tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. 

+ Chuyên đề 3: Những điển hình, nỗ lực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, cơ cấu tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Mặt trận; đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động, mô hình “dân vận khéo” trong công tác Mặt trận, góp phần xây dựng hình ảnh người Mặt trận tận tụy trong lòng Nhân dân; những tấm gương sáng trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, người Yên Bái xa quê và kiều bào ở nước ngoài xây dựng quê hương Yên Bái.

 4. Sử dụng Bài dự thi

Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, biên tập Bài dự thi với mục đích truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng mà không cần thông báo cho tác giả hoặc trả bất kỳ chi phí nào; các quyền khác theo quy định của pháp luật. Tác phẩm tham gia dự thi hợp lệ sẽ được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử và Trang Fanpage “Mặt trậnYên Bái” để bình chọn, chấm điểm.

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC THI

1. Thời gian tổ chức Cuộc thi

-  Thời gian phát động cuộc thi: Sau khi ban hành kế hoạch.

- Thời gian thi: Từ 19/5 đến hết ngày 25/9/2023

- Thời gian chấm điểm, xếp loại: Từ ngày 01/10/2023 đến hết ngày 30/10/2023.

2. Công bố kết quả và trao giải:

- Tổng kết và trao giải Cuộc thi: 01 buổi, dự kiến tại hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023.

- Kết quả các tác phẩm dự thi được Ban Tổ chức công bố trên Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái và đăng tải trên Trang fanpage Mặt trận Yên Bái; tập thể đạt giải sẽ nhận được thông báo qua email hoặc số điện thoại tập thể, cá nhân để xác nhận thông tin.

- Ban Tổ chức sẽ thực hiện trao giải cho tập thể đạt giải theo thông tin đăng ký. Đối với tập thể đạt giải không đến tham dự lễ trao giải, phần thưởng sẽ được Ban tổ chức chuyển khoản hoặc chuyển qua bưu điện đến địa chỉ tập thể đạt giải. 

V. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

1. Cách tính điểm 

1.1.  Thang điểm tối đa là 100 điểm, gồm:

+ Điểm tương tác trên Trang fanpage Mặt trậnYên Bái: Tối đa 50 điểm, được tính

bằng 50% điểm bình chọn (quy đổi từ lượt Reaction, lượt comment và lượt share).

+ Điểm do Ban giám khảo chấm trực tiếp: Tối đa 50 điểm, (kết quả chấm điểm của

mỗi Bài dự thi là điểm trung bình cộng của các thành viên Ban Giám khảo).

+ Điểm chênh lệch giữa các giám khảo ở từng phần chấm thi không quá 5 điểm. Nếu chênh lệch quá 5 điểm thì giữa các giám khảo sẽ hội ý để thống nhất.

Việc lựa chọn các bài dự thi có điểm từ cao xuống thấp (Trường hợp các Bài dự thi bằng điểm nhau, Ban Giám khảo sẽ căn cứ vào điểm đánh giá về chất lượng và hình thức để làm căn cứ xếp loại).

1.2. Cách thức bình chọn để tính điểm tương tác trên Trang fanpage:

Bước 1: Follow fanpage (theo dõi Trang Fanpage Mặt trận Yên Bái )

 

Bước 2: Like Fanpage Mặt trận Yên Bái

Bước 3: Reaction (biểu tượng like, cảm xúc) hoặc comment (bình luận) hoặc Share (chia sẻ ở chế độ Công khai) hoặc đồng thời (reaction, comment, và share) Bài dự thi muốn bình chọn.

Cách thức chấm điểm: Nhấn vào theo dõi Trang Fanpage Facebook "Mặt trận Yên Bái" (Bắt buộc); 01 lượt Reaction = 01 điểm; 01 lượt Comment = 02 điểm; 01 lượt Share = 03 điểm; 

* Lưu ý: Số lượt Reaction, comment và share chỉ được tính hợp lệ khi người bình chọn đã like và follow fanpage (theo dõi Trang Fanpage Mặt trận Yên Bái). Mỗi tài khoản Facebook chỉ được chia sẻ (share) hình ảnh mà bạn yêu thích 01 lần, có thể chia sẻ (share) nhiều hình ảnh khác nhau.

Ban tổ chức cuộc thi nếu phát hiện ra tài khoản Facebook nào hách số lượng (like) hoặc (share) thì bị vi phạm nội quy sẽ bị loại không tính điểm phần thi này).

2. Cơ cấu giải thưởng, trao giải Cuộc thi.

  - Số lượng và cơ cấu giải thưởng Cuộc thi như sau:

  + 01 giải Nhất: Giấy chứng nhận và tiền mặt trị giá 2.000.000 đồng.

  + 02 giải Nhì: Giấy chứng nhận và tiền mặt trị  giá: 1.500.000 đồng.

  + 03 giải Ba: Giấy chứng nhận và tiền mặt trị giá:  1.000.000 đồng.

   + 10 giải Khuyến khích: Giấy chứng nhận và tiền mặt trị giá  500.000 đồng.

- Ngoài ra Ban Tổ chức trao 03 giải phụ, mỗi giải trị giá 500.000 đồng/giải cho đơn vị (MTTQ cấp huyện, xã):

+ Có nhiều bài tham gia dự thi nhất và đảm bảo nội dung theo yêu cầu cuộc thi

+ Có Bài dự thi tham gia gửi sớm nhất và đảm bảo nội dung theo yêu cầu cuộc thi;

+ Nhân vật/nhóm nhân vật /sự vật trong Bài dự thi có những sáng kiến hay, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; triển khai thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận tạo hiệu ứng lan tỏa rộng.

V. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

1. Thể lệ này có hiệu lực từ thời điểm được đăng tải lên Trang fanpage Mặt trận Yên Bái và Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái.

2. Khi tác giả đã gửi Bài dự thi, có nghĩa là tác giả đã đồng ý với Thể lệ của cuộc thi “Tự hảo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” trên Trang fanpage Mặt trận Yên Bái và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu cung cấp thông tin địa chỉ không chính xác. 

3. Ban Tổ chức giữ quyền được thay đổi hay cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thể lệ cuộc thi theo yêu cầu thực tế hoặc của các cơ quan có thẩm quyền vào bất kì thời điểm nào trước khi kết thúc cuộc thi. Mọi sự thay đổi sẽ được thông báo công khai, kịp thời lên Fanpage Mặt trận Yên Bái và đều được coi là hợp lệ.

4. Trong trường hợp có tranh chấp về bản quyền, các tác giả (cá nhân, tập thể) có quyền gửi Đơn khiếu nại (ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại và lý do khiếu nại...) gửi về Ban Tổ chức cuộc thi (Bộ phận Thường trực giải quyết khiếu nại), chậm nhất trước ngày 30/10/2023.

5. Quyết định của Ban Tổ chức cuộc thi về các khiếu nại liên quan đến bài dự thi là quyết định cuối cùng./. 

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h