Tin Hoạt động >> Giám sát và phản biện xã hội

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức Hội nghị hiệp thương kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2019

25/01/2019 10:43:02 Xem cỡ chữ Google
Sáng 23/01/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức Hội nghị hiệp thương kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2019. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì Hội nghị.

Năm 2018, công tác giám sát xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã hoạt động hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, nhân dân đồng tình ủng hộ. Nội dung giám sát được lựa chọn trên nhiều lĩnh vực mà các tầng lớp nhân dân quan tâm, bức xúc, phản ánh; cách thức tổ chức giám sát có nhiều sáng tạo, phương pháp giám sát được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng nguyên tắc và quy trình từ việc hiệp thương xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch giám sát theo chuyên đề, quyết định thành lập đoàn, báo cáo kết quả giám sát và kiến nghị sau giám sát đảm bảo đánh giá đúng thực trạng, khách quan góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Những kết quả đó đã góp phần phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời cũng góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận trong nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Kế hoạch giám sát của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2019. 

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo kế hoạch giám sát năm 2019; đồng thời dành thời gian thảo luận việc thực hiện các chương trình giám sát trong năm 2019 nhằm sát đúng thực tế, tránh chồng chéo về nội dung và thời gian./.

Tin, ảnh: Ban Dân chủ - Pháp luật

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h