Tin Hoạt động >> Giám sát và phản biện xã hội

Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về công tác

15/09/2020 10:59:11 Xem cỡ chữ Google
Chiều ngày 14/9/ 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về công tác bảo vệ môi trường tỉnh. Đồng chí Phùng Quang Huy - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái dự và chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì cơ quan soạn thảo có các đồng chí lãnh đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường; Các tổ chức chính trị xã hội tỉnh; Hội đồng tư vấn Dân chủ Pháp luật, Dân tộc -Tôn giáo thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Quyết định số 01 của UBND tỉnh ban hành quy định 1 số nội dung về công tác bảo vệ môi trường của tỉnh Yên Bái gồm 3 chương, 42 điều đã ban hành hơn 4 năm, đến nay  một số điều đã không còn phù hợp. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, trên cơ sở Nghị định số 40 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 25 hướng dẫn thực hiện Nghị định 40, việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về công tác bảo vệ môi trường là hết sức cần thiết, nhằm đảm bảo khi Quốc hội ban hành Luật sửa đổi sẽ có sự thống nhất, hợp lý.

Tham gia phản biện đối với dự thảo Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về công tác bảo vệ môi trường, đã có 8 ý kiến tham gia phản biện tại tại hội nghị và 5 ý kiến tham gia bằng văn bản gửi Ban tổ chức hội nghị. Tại Hội nghị, hầu hết các đại biểu đều nhất trí với các nội dung trong Quyết định số 01 của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung trình bày, phân tích, đánh giá, thảo luận, góp ý một số nội dung chính như: Sự cần thiết, tính cấp thiết của văn bản dự thảo, sự phù hợp của văn bản dự thảo với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; thực tiễn của địa phương ; dự báo tác động, hiệu quả về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của văn bản dự thảo, việc sửa đổi cũng cần đảm bảo tính khoa học và thực tiễn; Trên cơ sở ý kiến tham gia góp ý đề nghị Sở Tài nguyên & môi trường nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ chế nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước để thực hiện tốt Quy định, quyết định về công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới./.

Ban Dân chủ - Pháp luật

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h