Tin Hoạt động >> Giám sát và phản biện xã hội

MTTQ tỉnh giám sát việc rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018

29/10/2019 03:43:08 Xem cỡ chữ Google
Mới đây, đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái do đồng chí NguyễnThị Bích Nhiệm – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến giám sát việc rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại huyện Trấn Yên và huyện Văn Chấn.

Quang cảnh buổi làm việc tại huyện Trấn Yên

Qua giám sát, cho thấy cấp ủy, chính quyền  huyện Trấn Yên và Văn Chấn đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện việc rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 đảm bảo theo đúng quy định.

Huyện Trấn Yên: Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn huyện với tổng số nghèo đầu năm 3.411 hộ tỷ lệ 14,18%, hộ cận nghèo 2.329 hộ tỷ lệ 9,69%;  Kết quả giảm nghèo năm 2018: Sau rà soát cuối năm 2018 tổng số hộ dân cư toàn huyện 24.169 hộ, số hộ hộ nghèo 2.247 hộ tỷ lệ 9,3% giảm 1.164 hộ; Hộ cận  nghèo 1.794 hộ tỷ lệ 7,42% giảm 535 hộ.

Huyện Văn Chấn: Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn huyện: Về hộ nghèo: Số hộ nghèo đầu kỳ là 10.580 hộ, tỉ lệ 27,11%; Số hộ thoát nghèo trong năm: 2.167 hộ, tỉ lệ so với năm 2017 là 20,48%; Số hộ nghèo tăng trong năm: 445 hộ, chiếm tỉ lệ 5,02% trong tổng số hộ nghèo còn lại cuối năm 2018 (Trong đó: Hộ tái nghèo: 95 hộ, tỉ lệ 1,07%; Hộ phát sinh mới: 350 hộ, tỉ lệ 3,95%). Số hộ nghèo còn lại sau rà soát: 8.858 hộ, tỉ lệ 22,27%; giảm 1.722 hộ và 4,84% so với năm 2017; Phân loại hộ nghèo sau rà soát: Hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập: 8.541 hộ, chiếm tỉ lệ  96,42%; Hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội: 317 hộ, chiếm tỉ lệ 3,58%.

Trước đó, Đoàn đi thực tế 05 hộ nghèo tại thôn Hồng Sơn, thôn Bản Hốc, xã Sơn Thịnh; thực hiện giám sát tại UBND xã Sơn Thịnh - huyện Văn Chấn và 02 hộ nghèo tại thôn 2 và thôn 6, xã Minh Quán - huyện Trấn Yên.

Tại các huyện, các xã được giám sát việc thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo, đúng quy trình và hoàn thành đúng tiến độ./.

Mai Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h