Tin Hoạt động >> Giám sát và phản biện xã hội

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với các ngành

25/03/2020 08:14:05 Xem cỡ chữ Google
Việc phối hợp hoạt động giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh giai đoạn 2016- 2020 đã được Đảng đoàn, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện thông qua việc triển khai thực hiện công tác dân vận Mặt trận Tổ quốc các cấp đã làm tốt vai trò người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ công chức, viên chức và người dân.

Nhằm tiếp tục góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa MTTQ với các tổ chức thành viên của Mặt trận và các lực lượng vũ trang trong tỉnh, nhất là thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp đã ký kết. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, xây dựng lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Tiếp tục củng cố và phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, chấp hành nghiêm luật pháp; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân; giữ gìn an ninh trật tự khu dân cư;  phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng; về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; về xây dựng nền (QPTD) gắn với thế trận an ninh nhân dân. Tham gia xây dựng cơ sở chính trị, địa phương vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo; ổn định và nâng cao đời sống nhân dân; vận động xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, thông qua việc thực hiện đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát triển đoàn viên, hội viên làm lực lượng nòng cốt trong tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy và các chủ trương công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội về công tác vận động quần chúng.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhiệm vụ trong chương trình phối hợp hoạt động,  MTTQ tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là việc thực hiện nghiêm túc các Quy chế phối hợp vào chương trình công tác hàng năm. Đặc biệt là việc tổ chức hiệp thương ký Chương trình phối hợp thực hiện Chương trình 144 của Tỉnh ủy với 9 tổ chức thành viên. Tiếp tục duy trì 24 Chương trình và Quy chế phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Phối hợp với Báo Yên Bái xây dựng trên 20 chuyên đề, chuyên trang về các lĩnh vực công tác Mặt trận tiêu biểu là các chuyên đề, phóng sự về công tác an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán; chuyên trang công tác Mặt trận chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh Yên Bái lần thứ XV; Phối hợp với Đài PTTH tỉnh xây dựng các phóng sự truyền hình về hoạt động của MTTQ trên các lĩnh vực tiêu biểu như: Phóng sự về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư – sống tốt đời đẹp đạo, giai đoạn 2017-2019”; “Biểu dương người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2019”; “Biểu dương gương Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu”; “Biểu dương Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Trưởng ban Giám sát đầu tư cộng đồng giai đoạn 2014-2019” phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc... Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên và nhân dân khơi dậy và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, đậm đà bản sắc dân tộc của tỉnh và xây dựng quê hương Yên Bái đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Yên Bái “ tự tôn, tự trọng, tự hào, nhân ái, nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”. Tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị, Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Phối hợp với các tổ chức trị xã hội triển khai thực hiện 07 nội dung giám sát; 04 nội dung phản biện xã hội qua đó nắm bắt tình hình nhân dân, việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên địa bàn để kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh để làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền.

Phối hợp tuyên truyền, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Năm 2019 đã vận động, tiếp nhận tiền mặt và ngày công lao động được trên 15 tỷ đồng; Hỗ trợ xây dựng làm mới và sửa chữa 1.110 nhà ở cho hộ nghèo (Trong đó nhà làm mới là 201 nhà đại đoàn kết), tổng số tiền trên 8,704 tỷ; thăm hỏi, tặng quà cho 4.534 lượt người nghèo với tổng số tiền 2,294 tỷ đồng. Đã lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện QCDC gắn với công khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương.

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h