Tin Hoạt động >> Giám sát và phản biện xã hội

MTTQ tỉnh tổ chức Đoàn Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

02/12/2019 10:51:46 Xem cỡ chữ Google
Vừa qua, Đoàn giám sát của Uỷ ban MTTQ tỉnh Yên Bái do đồng chí Nguyễn Thanh Xuân – Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQViệt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân tại xã Nậm Có - huyện Mù Cang Chải; xã Tú Lệ, Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn.

Qua giám sát, cho thấy cấp ủy, chính quyền xã Nậm Có đã tích cực chỉ đạo, triển khai Thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đến nay, cấp ủy, chính quyền xã tổ chức triển khai, phổ biến sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Trung ương đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong đó có Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Ðất đai, các nghị định hướng dẫn và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Năm 2019, xã kiện toàn Tổ tiếp công dân, các tổ chức Hòa giải, bố trí phòng tiếp công dân, niêm yết nội quy, quy chế tiếp công dân. Tổ chức 82 buổi tiếp công dân. Tiếp nhận 48 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh. Các đơn đã được giải quyết và hòa giải thành, đúng quy định.

Tại xã Tú Lệ, từ năm 2018 đến nay Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tú Lệ  đã chủ động nắm bắt tình hình, chỉ đạo, điều hành giải quyết những khó khăn, vướng mắc thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm so với những năm trước. Đã tiếp 60 lượt công dân. Công tác tiếp công dân được tổ chức thực hiện đúng pháp luật. Đã tiếp nhận 21. đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh.

Tại Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ: Tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm so với những năm trước. Xã đã kịp thời triển khai, tổ chức tuyên truyền các văn bản của các cấp ủy đảng, chính quyền về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; ban hành các văn bản thực hiện. Đã tiếp 87 lượt công dân. Công tác tiếp công dân được tổ chức thực hiện đúng pháp luật.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia ý kiến đóng góp về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng quy định pháp luật. Các đơn thư được xem xét thấu tình đạt lý và được giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế những điểm nóng về khiếu kiện, tình trạng đơn, thư vượt cấp

 Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của xã Nậm Có - Tú Lệ và Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua, đồng chí đề nghị Đảng bộ và chính quyền xã Nậm Có - Tú Lệ và Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, gắn việc tiếp dân với việc tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh việc cần phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên để tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia giám sát. Góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

Quốc Trung

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h