Tin Hoạt động >> Chính trị

MTTQ các cấp: Phát huy vai trò trong tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư.

02/03/2021 02:20:51 Xem cỡ chữ Google
Để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020", MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái đã phát huy tích cực vai trò, chức năng của mình trong việc tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long phát biểu kết luận hội nghị.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp xây dựng và duy trì 95 mô hình về phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo bền vững; 204 mô hình điểm trong tham gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Cùng với đó,  MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên nhân dân tham gia hiến đất, góp tiền, góp công xây dựng cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, chỉnh trang khu dân cư, tự chỉnh trang nhà cửa. Thông qua công tác tuyên truyền đã có gần 1.500 hộ dân hiến 155.216m2  đất, trên 20.000 ngày công lao động và đóng góp trên 207 tỷ đồng sửa chữa, làm mới gần 100km đường bê tông liên thôn, bản, xây dựng 12 cống, 01 cây cầu, xây dựng 900 đoạn đường hoa, lắp đèn chiếu sáng 2.700m2 đường nông thôn góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ủy ban MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức hội nghị hiệp thương thực hiện chương trình hành động số 190-Ctr/TU; trong đó nội dung trọng tâm là thống nhất phân công thực hiện những nhiệm vụ cụ thể duy trì thực hiện tiêu chí về môi trường tại 68 xã đã công nhận nông thôn mới năm 2019 và 10 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, MTTQ tỉnh chủ trì thực hiện tại 14 xã đã được công nhận và 02 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, đã thành lập 09 tổ tự quản bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, trao 300 chiếc chổi cọ và 10 thiết bị thu gom rác thải cho nhân dân xã Hạnh Sơn thực hiện tự quản về môi trường. Uỷ ban MTTQ tỉnh đã triển khai xây dựng, hướng dẫn các tiêu chí đánh giá mô hình tự quản tiêu biểu ở thôn (bản), tổ dân phố.; vận động thành lập Tổ hợp tác. Đến nay, có 828/2.400 tổ tự quản được đánh giá tiêu biểu, đạt 34,50 %; vận động, ra mắt thành lập 54 Tổ hợp tác; vận động các nguồn lực giúp đỡ 29 hộ thoát nghèo tại xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa bàn xã đạt trên 6%. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục hướng dẫn nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở cấp huyện, cấp xã. Nhằm nâng cao chất lượng của các tổ tự quản và góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Trong năm 2020, có 16 xã trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới đảm bảo đúng quy định kết quả với trên 95% người dân hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới, trong đó có 07 xã đã được UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Công tác an sinh xã hội được chú trọng: Ủy ban MTTQ tỉnh vận động tiếp nhận số tiền an sinh xã hội trên 30 tỷ đồng. (Nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và phòng chống covid là 18,512 tỷ đồng; Chương trình an sinh xã hội 11,542 tỷ đồng). Đã phân bổ 28,878 tỷ đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”,  chương trình an sinh xã hội để hỗ trợ xây dựng làm mới và sửa chữa trên 1.000 nhà đại đoàn kết với tổng giá trị đầu tư hơn 100 tỷ đồng ( Nhà theo Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2020 là 894 nhà,  trong đó, nguồn kinh phí thông qua hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp vận động, phân bổ thực hiện xây dựng, sửa chữa 419 nhà với số tiền 15,98 tỷ đồng) và các hỗ trợ khác như xây dựng các công trình, phần việc chào mừng Đại hội, hỗ trợ các đối tượng nghèo, hỗ trợ cây, con giống sản xuất; khám chữa bệnh.

Tuyên truyền, vận động nông dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới; hỗ trợ tổ chức liên kết giữa các hợp tác xã và hộ nông dân với doanh nghiệp để phát triển các chuỗi liên kết có sức cạnh tranh và hiệu quả; phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Thông qua cuộc vận động, đã động viên nhân dân hăng hái tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chế biến, nhân dân còn giúp nhau vốn, vật tư, cây, con giống, kinh nghiệm sản xuất và ngày công lao động để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, đời sống từng bước được cải thiện. Tiêu biểu là mô hình “nuôi bò giống” tại xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn của MTTQ huyện Văn Chấn; mô hình hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững  bằng hình thức nuôi cá lồng trên Hồ Thác Bà của MTTQ huyện Yên Bình; Bên cạnh đó, phối hợp thăm nắm tình hình các dân tộc tôn giáo; gặp mặt, chúc mừng, thăm tặng quà cho các tổ chức, chức sắc tôn giáo, gia đình tín đồ tiêu biểu và các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền và phát 30.000 tờ rơi tuyên truyền vận động đồng bào không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, không  xuất nhập cảnh trái phép, tuyên truyền các tôn giáo hạn chế các hình thức sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng tập trung đông người để phòng chống dịch bệnh covid-19. Phối hợp với các tổ chức tôn giáo đẩy mạnh phong trào “Xây dựng chùa cảnh tinh tiến - chùa cảnh văn hóa giai đoạn 2017-2022”,  phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo trong đồng bào công giáo giai đoạn 2017-2022” góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

MTTQ phối hợp rà soát các tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn toàn tỉnh. Tham mưu văn bản trìnhThường trực Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch đẩy lùi tình trạng tảo hôn, HNCHT và XNCTP tại 3 huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải. Ký Chương trình phối hợp giữa UBMTTQ tỉnh và BTV Huyện ủy Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải về “Đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái năm 2020”. Phối hợp tổ chức 03 Hội nghị Gặp mặt người uy tín với trên 150 đại biểu và 03 Hội nghị tập huấn cho trên 300 đại biểu tuyên truyền giải pháp thực hiện không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép tại 3 huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải.

Cùng với đó, Để công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến được với những người có nhu cầu, MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái phối hợp với các tổ chức thành viên như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh Đoàn thanh niên, các trường, Trung tâm dạy nghề  tuyên truyền, tư vấn học nghề và giải quyết việc làm với lao động nông thôn. Theo đó các Trường và Trung tâm dạy nghề đã tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo nghề đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Phát triển chương trình, giáo trình, học liệu và xây dựng danh mục thiết bị đào tạo nghề. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề. Tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đặc biệt, lao động nông thôn được hỗ trợ chi phí đào tạo và được hỗ trợ thêm một phần tiền ăn, đi lại khi tham gia lớp học. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã huy động được sự tham gia của các cấp ủy đảng, MTTQ, chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã trong việc tham gia giám sát, đánh giá việc thực hiện đề án. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các địa phương, chấn chỉnh những đơn vị yếu kém từ đó đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy nghề. Sau khi học nghề, nhiều lao động đã áp dụng có hiệu quả vào phát triển sản xuất, đã hình thành được các mô hình sản xuất hiệu quả, thu nhập cao như: Sản xuất rau an toàn tại xã Tuy Lộc, xã Âu Lâu (thành phố Yên Bái); Trồng và sơ chế măng tre Bát độ ở xã Kiên Thành, nuôi tằm và sơ chế kén tằm tại các xã Việt Thành, Tân Đồng, Báo Đáp, may công nghiệp (huyện Trấn Yên); xây dựng, chăn nuôi lợn (huyện Lục Yên); chạm khắc đá (huyện Văn Chấn), kỹ thuật nuôi ong mật tại tại xã Nậm Khắt (huyện Mù Cang Chải), du lịch cộng đồng Homestay (thị xã Nghĩa Lộ)...

Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống cho nông dân là trách nhiệm của các cấp, các ngành, trong đó có vai trò của MTTQ trong thực hiện Kết luận 61-KL/TW.  Thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về nội dung Kết luận số 61-KL/TW, nhất là ở vùng khó khăn./.

Mai Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h