Tin Hoạt động >> Tuyên giáo

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 8 năm 2021

25/08/2021 04:33:24 Xem cỡ chữ Google
Sáng 25/8/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 8 năm 2021. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Báo cáo viên Trung ương và Tỉnh ủy; đồng chí Phùng Quang Huy, Báo cáo viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành...

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thông tin về đại hội phụ nữ cấp cơ sở, cấp huyện và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 9/2021 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với hơn 200 đại biểu.  Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông thông tin về nội dung "Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2025”.  

Về nội dung chuyển đổi số, phấn đấu hết năm 2021, cung cấp 46% dịch vụ công trực tuyên mức độ 4 phục vụ giải quyết thủ tục hành chính qua mạng, trong đó: cấp tỉnh 726 dịch vụ, cấp huyện 103 dịch vụ, cấp xã 25 dịch vụ, tạo tiền đề cho việc xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số…

Phát biểu kết luận Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục nghiên cứu, phổ biến sâu rộng và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nghị quyết chuyên đề; triển khai thực hiện quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban chấp hành Trung ương Đảng; tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2021.

Tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; đẩy mạnh tuyên truyền, kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 thành công, Quốc khánh 2/9; tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, nhất là trên mạng xã hội..../.

 

BAN BIÊN TẬP

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h