Tin Hoạt động >> Chính trị

Xứng đáng là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân

10/09/2021 02:19:47 Xem cỡ chữ Google
Ngày 10/9/1955, Đại hội Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam họp tại Hà Nội và quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam. Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, MTTQ Việt Nam đã khẳng định được vai trò, vị trị trở thành ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xứng đáng là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nhân dân.

Đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh (áo kẻ) tham gia Ngày thứ 7 cùng dân tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn.

Kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được, những năm gần đây, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Trong công tác tuyên truyền, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như: văn kiện đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII của Đảng... Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần đưa các chỉ thị, nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, Ủy ban MTTQ các cấp đã làm tốt công tác công tác nắm tình hình nhân dân; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổng hợp trình Quốc Hội; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trình HĐND tỉnh. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức 2.908 hội nghị tiếp xúc cử tri với 232.000 lượt cử tri tham dự. Tại các hội nghị có trên 8.700 lượt cử tri phát biểu ý kiến, đa số các ý kiến đã được đại biểu HĐND trả lời trực tiếp tại hội nghị. Về công tác giám sát, phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ các cấp đã tiến hành 240 cuộc; MTTQ tỉnh phối hợp với ngành chức năng thực hiện 5 cuộc; Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng tiến hành 1.213 cuộc. Nội dung giám sát chủ yếu tập trung vào việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 và công tác bầu cử. Tham gia công tác phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham gia ý kiến góp ý đối với 23 dự thảo văn bản; tham gia phản biện xã hội đối với Dự thảo quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025.

Phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, Ủy ban MTTQ các cấp đã triển khai sâu rộng 5 nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”. Theo đó, đến nay, toàn tỉnh có trên 70 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 14/23 phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh được công nhận là “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, đạt tỷ lệ 60%. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo và công tác an sinh xã hội, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh huy động được trên 8,2 tỷ đồng tặng quà cho 15.300 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Thực hiện công tác vận động ủng hộ hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở, đến ngày 30/6, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của 53 đơn vị với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng; đã triển khai xây dựng 29 nhà “đại đoàn kết” với tổng kinh phí hỗ trợ 1,4 tỷ đồng. Từ những kết quả đạt trong công tác tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân của Ủy ban MTTQ các cấp đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Đến nay, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong tỉnh đã được nâng lên rõ rệt; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm đạt trên 6,5%; thu ngân sách Nhà nước năm sau cao hơn năm trước. Toàn tỉnh đã hình thành được nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung với các sản phẩm chủ lực có giá trị gia tăng cao; cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng có bước phát triển vượt bậc; bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc; đã thu hút được nhiều nhà đầu tư có năng lực đầu tư vào tỉnh góp phần tạo thêm nhiều nguồn lực mới cho nền kinh tế của tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm trên 5% (riêng hai huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải giảm trên 8%). Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, quốc phòng được củng cố vững chắc; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên, hoạt động của chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp ngày càng hiệu quả. Đây chính là tiền đề, động lực để Yên Bái sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc và ngày càng phát huy tốt hơn tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới./.

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h