Tin Hoạt động >> Chính trị

Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận 2022

23/04/2022 02:34:20 Xem cỡ chữ Google
Ngày 23/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cho 380 cán bộ chủ chốt MTTQ các cấp năm 2022.

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận cho cán bộ chủ chốt Mặt trận Tổ quốc các cấp năm 2022

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt, học tập các chuyên đề: công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; giải quyết khiếu nại liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi dưỡng, hỗ trợ, tái định cư; giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu giai đoạn 2021 – 2025 và giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các công trình, dự án thuộc chương trình; các nội dung về tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Cùng với đó, các đại biểu đã được nghiên cứu Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021- 2025; Chương trình hành động của MTTQ tỉnh trong thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trên cơ sở được tiếp thu, lĩnh hội kiến thức tại Hội nghị sẽ góp phần giúp cho đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp ngày càng phát huy tốt hơn vai trò phản biện xã hội đối với các dự luật, dự thảo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và giám sát các hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà nước và cán bộ, đảng viên, công chức./.

BAN BIÊN TẬP

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h