Tin Hoạt động >> Phong trào

MTTQ các cấp: Đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW

08/08/2022 10:59:25 Xem cỡ chữ Google
Trong những năm qua, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được cấp ủy, chính quyền, Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh quan tâm hơn và đạt được một số kết quả bước đầu. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD) là hoạt động cần thiết, bởi hoạt động này tác động trực tiếp đến quyền của NTD trong các giao dịch thương mại, dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt hàng ngày của người dân. Mặt khác, tác động đến sản xuất của các doanh nghiệp và sự phát triển của nền kinh tế.

Đồng chí Nông Thị Kim Cúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm quan gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tại Điểm bán hàng Việt Nam tại số 58, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái.

Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản của tỉnh. Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị của Ban Bí thư đến 100% cán bộ, đảng viên trong hệ thống MTTQ. Đồng thời, MTTQ các cấp thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thông tin về chất lượng hàng hóa, dịch vụ và cảnh báo về nguy cơ mất an toàn cho người tiêu dùng đến cán bộ, hội viên, đoàn viên, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp như lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, hội nghị của cơ quan đơn vị, đồng thời gắn với thực hiện các Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", tiếp tục tăng cường phổ biến, quán triệt việc thực hiện cuộc vận động trọng tâm là Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Kết luận số 107- KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh và các phong trào thi đua, cuộc vận động khác do Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội phát động. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương xây dựng hơn 300 tin, bài, phóng sự; đăng tải trên Trang Thông tin Ủy ban MTTQ tỉnh trên 1000 tin, bài và tuyên truyền trên fanpage Facebook MTTQ tỉnh Yên Bái, 9/9 MTTQ huyện, thị thành phố, “Trang cộng đồng” 88 xã, phường tuyên truyền về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy vai trò tiên phong, giám sát của chi bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng…

Phối hợp các sở, ban, ngành, các ngành thành viên Ban chỉ đạo “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các cơ sở sản xuất, các làng nghề, các sản phẩm thế mạnh của địa phương như các sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên được UBND tỉnh công nhận, tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), vận động duy trì các mô hình phát triển nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với đặc điểm sinh thái của từng vùng, phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, bảo tồn và khai thác hiệu quả nguồn gen cây trồng, vật nuôi đặc sản, có giá trị kinh tế cao. Đồng thời vận động nhân dân giám sát, phát hiện việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa kém chất lượng, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng nhái nhãn mác; phối hợp đề nghị các cơ quan chức năng xử lý kịp thời.  Đến nay138 sản phẩm OCOP, trong đó có 20 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 118 sản phẩm đạt hạng 3 sao... Sản phẩm OCOP sau khi được công nhận đã giúp người dân sản xuất theo hình thức liên kết, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao giá trị sản phẩm.

Gắn Chỉ thị 30 vào Thực hiện Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức hội nghị hiệp thương và ban hành các văn bản; tổ chức khảo sát làm nhà, xây dựng mô hình kinh tế và hộ có nhu cầu thoát nghèo; phân công nhiệm vụ thực hiện tiêu chí môi trường tại 88 xã đã được công nhận nông thôn mới, và 11 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. MTTQ tỉnh chủ trì thực hiện tiêu chí môi trường tại 24 xã đã được công nhận nông thôn mới và 03 xã đăng ký về đích nông thôn mới trong 2022 và các tiêu chí khác.

Cùng với đó, MTTQ các cấp phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dụng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, trọng tâm là việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vì thế đã góp phần tích cực hoàn thành chỉ tiêu của tỉnh về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Toàn tỉnh hiện nay có 88/150 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai Kế hoạch tuyên truyền triển khai thực hiện Kế hoạch số 63-KH/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2022. Theo đó, 100% MTTQ các cấp và các đoàn thể đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch của Tỉnh ủy, nhiều đơn vị có cách làm đổi mới, có nhiều giải pháp hay để tuyên truyền, thực hiện việc nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động của các tổ tự quản ở thôn, tổ dân phố ngày càng được nâng cao, phấn đấu 708/1.415 tổ (đạt 50%) Tổ tự quản tiêu biểu xuất sắc; MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp vận động tốt nhân dân thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh, sạch, đẹp các xã đã được công nhận nông thôn mới và dự kiến xã công nhận nông thôn mới trong 2022. Duy trì tốt hoạt động 676 tổ tự quản về vệ sinh môi trường và hơn 200 tổ tự quản do MTTQ chủ trì tại 24 xã.  Qua hoạt động của các mô hình tự quản đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong cộng đồng dân cư.

Công tác an sinh xã hội được chú trọng: Thực hiện chủ trương của tỉnh, MTTQ tỉnh đã triển khai các văn bản về việc ủng hộ, chăm lo cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán. Trong 3 năm Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với chính quyền các cấp toàn tỉnh đã huy động, vận động tặng gần 50 nghìn suất quà cho hộ nghèo. Trong đó năm 2022 là 15.580 suất quà tặng cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, mỗi suất trị giá tối thiểu 500 nghìn đồng trở lên, trong đó, MTTQ tỉnh đã huy động các tập thể cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh ủng hộ 7.574 suất quà với số tiền 4,232 tỷ đồng. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2022, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phân bổ xây dựng 32 nhà Đại đoàn kết trị giá 1.420 triệu đồng từ nguồn  Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, nguồn tài trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Ngân hàng HD Bank Yên Bái (trong đó hỗ trợ làm 24 nhà theo nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động  56-CTr/TU của Tỉnh ủy). Đến nay đã giải ngân xây dựng 19 nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, số còn lại đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ làm nhà. Phối hợp vận động nguồn lực trao số tiền 30 triệu đồng cho UBND xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn hỗ trợ mua lợn nái sinh sản cho 15 hộ nghèo có nhu cầu thoát nghèo năm 2022 (xã được giao phụ trách, giúp đỡ).Triển khai xây dựng mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo. Theo đó hỗ trợ xây dựng 03 mô hình phát triển kinh tếvới kinh phí 75 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”.

Thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 28/3/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ra Lời kêu gọi ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022. Tính đến ngày 03/6/2022, thu tiếp nhận ủng hộ của 54 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện - xã hội

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tăng cường nắm tình hình Nhân dân, tổng hợp báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2022. Đối với công tác giám sát 06 tháng đầu năm Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp tham gia 04 Cuộc giám sát; Một số MTTQ cấp huyện, xã phối hợp tổ chức các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường với Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia các đoàn giám sát với các ngành. Ban thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã, phường, thị trấn và các tổ hòa giải ở cơ sở trong toàn tỉnh thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, được tập huấn nghiệp vụ, hàng tháng tổ chức giao ban nắm tình hình, thu thập thông tin, tổng hợp ý kiến, phối hợp hòa giải, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Để phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Với vai trò là Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cấp tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục triển khai Kế hoạch 242/KH-BCĐCVĐ ngày 25/5/2022 về triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022; Thông báo Kết luận số 248-TB/VPTU ngày 31/5/2022 về Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Cuộc vận động  “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Yên Bái trong hệ thống  MTTQ các cấp và các ngành thành viên Ban Chỉ đạo.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức giám sát thực hiện chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh tại các huyện, thành phố trên địa bàn. 

Có thể nói, sau 4 năm tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, sự vào cuộc của các sở, ngành liên là cơ sở để triển khai hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TW cũng như tăng cường hiệu quả, hiệu lực của hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thời gian tiếp theo./.

Kim Tuyến - Mai Hiên

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h