Tin Hoạt động >> Phong trào

Yên Bái đã cấp chứng nhận 138 sản phẩm OCOP

17/08/2022 04:07:26 Xem cỡ chữ Google
- Từ đầu năm đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022, thực hiện các thủ tục cần thiết để đánh giá sản phẩm tiềm năng đủ điều kiện công nhận trong năm 2022.

Đến nay, Yên Bái có 13 sản phẩm thuộc ngành dịch vụ du lịch nông thôn và bán hàng được công nhận sản phẩm OCOP (Trong ảnh: Du khách trải nghiệm dịch vụ của cơ sở Mương Lo Famstay, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ)

Hiện tại, hội đồng thẩm định sản phẩm OCOP cấp huyện đã đánh giá 14 sản phẩm. Đến nay, Yên Bái đã cấp chứng nhận 138 sản phẩm OCOP. Trong đó: 20 sản phẩm đạt 4 sao (2 sản phẩm nâng cấp năm 2019 và 2 sản phẩm nâng cấp năm 2020); 118 sản phẩm đạt 3 sao thuộc 4 nhóm ngành hàng là: Thực phẩm có 98 sản phẩm; Thủ công mỹ nghệ, trang trí có 5 sản phẩm; Thảo dược có 19 sản phẩm và ngành đồ uống  3 sản phẩm; Dịch vụ du lịch nông thôn và bán hàng có13 sản phẩm.

Thành Trung

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h