Tin Hoạt động >> Giám sát và phản biện xã hội

Ủy ban MTTQ VN tỉnh giám sát việc thực hiện Luật HTX năm 2012

21/03/2019 08:59:06 Xem cỡ chữ Google
Mới đây, Đoàn giám sát của Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái do đồng chí Sùng Thị Mây, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái về việc thực hiện Luật HTX năm 2012. Tham gia đoàn giám sát còn có lãnh đạo Hội Nông dân, một số Sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát tại huyện Trấn Yên

Tại huyện Trấn Yên

Sau khi đi thăm HTX chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp Minh Quán; HTX 6 -12 xã Đào Thịnh, Đoàn giám sát của Ban thương trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã có buổi làm việc tại UBND huyện Trấn Yên. Theo báo cáo, sau 5 năm thực hiện Luật hợp tác xã năm 2012, hoạt động kinh tế hợp tác xã trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến về chất lượng, hiệu quả, khẳng định ngày càng rõ nét vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: thực hiện việc chuyển đổi mô hình theo Luật HTX năm 2012, tính đến 31/12/2018, có 18 hợp tác xã được thành lập mới và 8 hợp tác xã thành lập trước năm 2013 đăng ký tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012.

Để nâng cao vai trò, vị trí, hiệu quả hoạt động của hợp tác xã trong tình hình mới, gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn tuyên truyền, vận động và thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế tập thể, trọng tâm là các hợp tác xã nông lâm nghiệp kiểu mới, đồng thời định hướng kết nối các hợp tác xã, tổ hợp tác, người dân và doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tập trung vào một số sản phẩm có thế mạnh của huyện như: măng tre Bát Độ, dâu tằm, chè chất lượng cao, chăn nuôi, trồng và chế biến tinh dầu quế ... để tạo ra các sản phẩm có sản lượng và giá trị kinh tế cao nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, tạo sự ổn định về chính trị - xã hội góp phần thúc phát triển KT-XH.

Trong giai đoạn 2013-2018, đã hình thành được 6 hợp tác xã kiểu mới thể hiện được vai trò, vị trí quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động, từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường, phát triển liên kết sản xuất gắn với chuỗi giá trị, góp phần giải quyết việc làm, đảm bảo đời sống cho thành viên, người lao động. Nâng tổng số HTX trong huyện 31 hợp tác xã. Điển hình như: Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp xã Kiên Thành; Hợp tác xã 6-12 Đào Thịnh; Hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp MQ; Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hồng Ca; Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hồng Tiến và Hợp tác xã quế hồi Việt Nam.

Tại buổi làm việc, UBND huyện đã thẳng thắn trao đổi với Đoàn giám sát về những khó khăn, hạn chế sau khi chuyển đổi theo Luật HTX theo Luật năm 2012 như: Trình độ nhận thức, năng lực và kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã còn hạn chế, chưa được đào tạo bài bản .… nên kết quả sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã chưa cao; đa số các HTX trên địa bàn huyện có quy mô nhỏ, nguồn vốn hoạt động sản xuất còn hạn hẹp, công nghệ trang thiết bị lạc hậu, quy mô sản xuất nhỏ. Một số hợp tác xã chưa thể hiện được vai trò kết nối giữa các thành viên với thị trường, sự gắn kết lợi ích giữa hợp tác xã và thành viên mờ nhạt, chưa mang tinh thần hợp tác; một số chính sách hỗ trợ đối với HTX chưa được triển khai kịp thời.  

Đoàn giám sát thăm HTX chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp Minh Quán

Tại Thành phố Yên Bái

Đoàn đến thăm HTX nông nghiệp Minh Bảo; HTX SXKD miến đao Giới Phiên và trao đổi với lãnh đạo HTX. Qua 5 năm triển khai thực hiện Luật HTX 2012, đến nay đã có nhiều mô hình HTX xã kiểu mới được hình thành, hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực hơn cho thành viên và người dân trên địa bàn, các HTX đã tạo được sự liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, tiêu biểu như: HTX nông nghiệp Minh Bảo tuy mới thành lập tháng 7/2018 nhưng HTX hướng dẫn thành viên và bà con nông dân trồng 20 ha chè, trong đó 10 ha trồng mới giống chè Kim Tuyên; 10 ha cải tạo giống chè Trung du và LDT1; HTX đã liên kết với Công ty cổ phần chè Minh Thịnh - Tp Yên Bái cung cấp cây giống, phân bón, thuốc trừ sâu chuyển giao kỹ thuật, bao tiêu đầu ra cho bà con nông dân; Năng suất: 25 tấn/ha/năm. Thu hút và tạo việc làm cho 20 lao động với mức lương bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Đoàn Thăm HTX SXKD miến đao Giới Phiên và trao đổi với lãnh đạo HTX

Thực hiện việc chuyển đổi mô hình theo Luật HTX năm 2012, tính đến 31/12/2018, huyện có 31 HTX được thành lập mới và 18 HTX thành lập trước năm 2013 đăng ký tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012. Nâng tổng số HTX trong huyện lên 47 HTX. Trong đó, Nông nghiệp: 21 HTX; Công nghiệp: 05 HTX; DVTM: 12 HTX; Vận tải: 03 HTX; Xây dựng: 01 HTX; Quỹ tín dụng nhân dân: 05 Quỹ (trong đó có 43 HTX hoạt động theo Luật HTX 2012; 04 HTX ngừng hoạt động chờ giải thể). Năm 2018, doanh thu bình quân của các HTX 3,3 tỷ đồng/HTX; lợi nhuận 420 triệu đồng/HTX; thu nhập bình quân người lao động: 46 triệu đồng/người/năm; nộp ngân sách trên 3 tỷ đồng.

Đoàn giám sát thăm HTX nông nghiệp Minh Bảo

Tại buổi làm việc, UBND Thành phố Yên Bái đã trao đổi với Đoàn giám sát về những khó khăn, hạn chế sau khi chuyển đổi theo Luật HTX theo Luật năm 2012 như:

Công tác quản lý về kinh tế tập thể còn lúng túng, chung chung, hình thức. Cấp tỉnh có Liên minh HTX, Phòng đăng ký kinh doanh, Chi cục HTX là đơn vị theo dõi chuyên sâu về phát triển kinh tế tập thể. Sự phối hợp trong công tác quản lý nước về HTX còn hạn chế, thời gian đi cơ sở kiểm tra cũng như tháo gỡ khó khăn cho các HTX chưa được thường xuyên, kịp thời, thiếu cán bộ và sự phân công trách nhiệm đối với cơ quan chyên môn.

Một số HTX đã ngừng hoạt động kéo dài chưa được xử lý dứt điểm, Ban quản trị người còn, người mất, người đi khỏi địa phương, nên không tổ chức được Đại hội để lấy ý kiến xã viên quyết định tổ chức lại hoạt động HTX hay tiến hành giải thể.

Việc xây dựng mô hình HTX, mô hình liên kết hợp tác trong chuỗi giá trị với doanh nghiệp chưa được triển khai sâu, rộng ở các địa phương. Nhiều ngành, địa phương chưa quan tâm đầy đủ đến công tác tổng kết và xây dựng mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của từng ngành, địa phương hoặc lĩnh vực.

Tại buổi giám sát tại huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái, Đoàn giám sát đề nghị UBND các huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý, có cơ chế, giải pháp hợp lý để giúp HTX tháo gỡ khó khăn; phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Những ý kiến tại buổi giám sát, Đoàn sẽ tổng hợp báo cáo cấp trên xem xét giải quyết để việc triển khai Luật HTX năm 2012 được thực hiện thiết thực, hiệu quả hơn trong thời gian tới./.

 

 

 

 

Tin, ảnh: Mai Hiên- Tiến Đạt

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h