Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

MTTQ tỉnh triển khai các hoạt động phụ trách, giúp đỡ xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ năm 2020

13/02/2020 04:43:38 Xem cỡ chữ Google
Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động phụ trách, giúp đỡ xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ. Đây là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái được Tỉnh ủy phân công Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phụ trách theo Quyết định số 1757-QĐ/TU ngày 5/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái.

Đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà hộ nghèo tại xã Hạnh Sơn nhân Ngày hội đại đoàn kết năm 2019

 

Đầu năm 2020, xã Hạnh Sơn (huyện Văn Chấn) được chính thức được sáp nhập trở thành đơn vị trực thuộc thị xã Nghĩa Lộ thực hiện Nghị quyết số 871 ngày 10/1/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Yên Bái có hiệu lực từ ngày 1/2/2020.

 

Trong năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ thường xuyên phối hợp với Thị ủy Nghĩa Lộ tuyên truyền quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng an ninh trên địa bàn xã.

 

Phối hợp nâng cao năng lực lãnh đạo điều hành và cụ thể hóa các nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của xã; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tổ chức thăm hỏi động viên; vận động các nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn xã, trọng tâm là giúp đỡ các hộ nghèo và học sinh đang theo học tại Trường mầm non, Bán trú Tiểu học và THCS.

 

 Định kỳ theo quy định, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh dự họp Đảng ủy xã và sinh hoạt Chi bộ khu dân cư; phân công cán bộ công chức tham gia hoạt động “Ngày thứ bảy cùng dân”, đồng thời phối hợp triển khai, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên địa bàn xã.

 

Theo báo cáo, năm 2019, Ủy ban MTTQ tỉnh đã vận động các nguồn lực hỗ trợ trên địa bàn xã với số tiền 441 triệu đồng trong đó hỗ trợ giúp đỡ 79 hộ thoát nghèo; hỗ trợ xây dựng 12 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn với tổng số tiền 380 triệu; hỗ trợ kinh phí tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, hỗ trợ khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu 50 triệu đồng và thăm hỏi, hỗ trợ các họat động khác.

 

Đoàn Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h