Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

MTTQ các cấp triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

13/03/2020 02:24:54 Xem cỡ chữ Google
Năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật hợp tác xã năm 2012 tới toàn thể đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Phối hợp tổ chức các Hội thảo liên kết, Hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về Hợp tác xã, pháp luật về lao động, về bảo hiểm, đất đai, khoáng sản, giúp các Hợp tác xã nắm bắt kịp thời nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết và các chính sách mới liên quan đến sản xuất kinh doanh.

Đ/c Đỗ Nhân Đạo - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh thăm trại gà giống của HTX MQ (Trấn Yên)

Cùng với đó, tích cực vận động người dân tham gia hợp tác xã; đẩy mạnh việc động viên, khích lệ, tham gia tư vấn, hỗ trợ đoàn viên, hội viên thành lập mới hợp tác xã và xây dựng các mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả. Trong năm 2019, thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy, MTTQ các cấp đã tuyên truyền vận động  thành lập mới 49 tổ hợp tác về phát triển kinh tế. Tiếp tục phối hợp tổ chức tập huấn, tuyên truyền Luật hợp tác xã năm 2012 cho cán bộ xã, trưởng thôn, bản, cán bộ Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và các sáng lập viên, thành viên hợp tác xã tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phát huy vai trò giám sát việc thực hiện Luật hợp tác xã năm 2012 và các văn bản pháp luật về Hợp tác xã. Qua đó đã góp phần đưa Luật và các văn bản pháp luật, các chủ trương, chính sách về Hợp tác xã vào thực hiện; giúp cho khu vực kinh tế tập thể của tỉnh Yên Bái có nhiều chuyển biến tích cực.

Thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp với Liên minh Hợp tác xã và các tổ chức thành viên tham gia tuyên truyền, phổ biến Luật hợp tác xã năm 2012 và các văn bản pháp luật về Hợp tác xã; tư vấn, hỗ trợ, vận động hội viên, thành viên tham gia phát triển kinh tế tập thể; Đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, qua đó tích cực vận động người dân tham gia hợp tác xã; tham gia tư vấn, hỗ trợ, thành lập mới hợp tác xã và xây dựng các mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả; Xây dựng và triển khai chương trình phối hợp giám sát việc thi hành Luật hợp tác xã năm 2012 và các chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã./.

Mai Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h