Tin Hoạt động >> Chính trị

Hội nghị: Thông báo phân bổ đại biểu và hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

03/03/2021 04:28:47 Xem cỡ chữ Google
Chiều ngày 02/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) tỉnh tổ chức Hội nghị thông báo phân bổ đại biểu và hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Yên Bái; Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ; lãnh đạo Ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo và cán bộ các ban xây dựng đảng tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Văn Phòng Tỉnh ủy, Văn Phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị, thành phố.

Ông Giàng A Tông - Chủ tịch Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Giàng A Tông - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo về việc điều chỉnh cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiến hành lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc Hội và HĐND tỉnh.

Theo đó, việc phân bổ số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu đại biểu Quốc hội khóa XV gồm: Văn phòng Tỉnh ủy 01 đại biểu (đề nghị giới thiệu 02 người); Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh 01 đại biểu (ưu tiên dân tộc Tày); Tỉnh đoàn Yên Bái 01 đại biểu (ưu tiên nữ, tuổi trẻ, dân tộc Mông), đề nghị giới thiệu 2 người; huyện Trạm Tấu đề nghị giới thiệu 01 người (ưu tiên nữ, tuổi trẻ, dân tộc Mông); thị xã Nghĩa Lộ đề nghị giới thiệu 01 người (ưu tiên dân tộc Tày); huyện Lục Yên đề nghị giới thiệu 01 người (ưu tiên nữ, dâ tộc Dao); huyện Yên Bình đề nghị giới thiệu 01 người (ưu tiên nữ, dân tộc Dao).

Đối với số lượng người được phân bổ giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 56 đại biểu (trong đó: số lượng đại biểu thuộc cơ quan cấp tỉnh là 31 người; số lượng đại biểu ở địa phương là 25 người). Về cơ cấu: nữ 19 người, chiếm 33,9%; dân tộc 26 người, chiếm 46,4%; tuổi trẻ (dưới 40 tuổi) - 13 người, chiếm 23,2%; cơ cấu ngoài Đảng 06 người, chiếm 10,7%; cơ cấu tái cử 20 người, chiếm 35,7%; cơ cấu tôn giáo 01 người, chiếm 1,8%. Về số lượng người được giới thiệu để hiệp thương lần thứ 2 là 112 người.

Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái đã triển khai hướng dẫn các bước tiến hành việc giới thiệu người ứng cử; việc lập, gửi hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ hướng dẫn việc lập, gửi hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Giàng A Tông - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị, trên cơ sở tiếp thu, lĩnh hội các nội dung hướng dẫn tại Hội nghị sớm triển khai, thực hiện đảm bảo đúng luật, thực chất, hiệu quả để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân./.

Việt Phương

                                                                           

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h