Tin Hoạt động >> Chính trị

Hội nghị hiệp thương lần 2: thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX

17/03/2021 08:52:01 Xem cỡ chữ Google
Chiều ngày 16/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (MTTQ) tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 2 để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự Hội nghị có các đồng chí: Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; đại diện lãnh các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị, thành phố.

Các đại biểu dự Hội nghị biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh giới thiệu về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND quy định tại Điều 7 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; quy định những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo quy định tại Điều 37 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Cùng với đó, đã được nghe báo cáo tình hình giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; thông qua danh sách những người được giới thiệu ứng cử để hội nghị thỏa thuận lập danh sách sơ bộ. Theo đó, căn cứ vào biên bản giới thiệu người tham gia ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương cho thấy: những người được giới thiệu tham gia ứng cử đều gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, được cử tri nơi công tác tín nhiệm cao; đủ điều kiện giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổng hợp lập danh sách 10 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 112 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX.

Hội nghị cũng đã bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX theo quy định tại Nghị quyết 1186 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV và Hướng dẫn số 137 của Ủy ban MTTQ tỉnh.                    

BAN BIÊN TẬP

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h