Tin Hoạt động >> Phong trào

Thịnh Hưng: Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

07/12/2022 04:30:13 Xem cỡ chữ Google
Xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong những năm qua cùng với tuyên truyền nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Uỷ ban MTTQ xã Thịnh Hưng chú trọng phát huy vai trò của MTTQ xem đây là “cầu nối” vận động người dân tham gia xây dựng NTM nâng cao.

Tuyến đường hoa của xã Thịnh Hưng

 Năm 2017, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình hoàn thành và ra mắt xã nông thôn mới (NTM) . Xã xác định “xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc”, Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, MTTQ huyện xã Thịnh Hưng đã triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong đó phải kể đến sức lan tỏa của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. MTTQ đã phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt 5  5 nội dung của cuộc vận động thông qua các buổi họp thôn, phát động xây dựng các mô hình ở khu dân cư.  Mặt trận từ xã đến cơ sở luôn phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, thi đua phát triển kinh tế, góp công góp của xây dựng hạ tầng, tạo diện mạo quê hương ngày càng khang trang, sạch đẹp. Để chương trình xây dựng nông thôn mới và NTM nâng cao có sức lan tỏa, MTTQ xã đã tuyên truyền đến các cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào đồng thời lồng ghép, thực hiện hiệu quả cùng các phong trào thi đua khác, quyết tâm tập trung giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu năm 2022 hoàn thành và ra mắt xã nông thôn mới nâng cao (NTMNC).  

Để đạt được mục tiêu đề ra, Mặt trận phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt được và tiếp tục huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Quyết định của Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân, đến nay xã Thịnh Hưng duy trì và nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới và hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

   Cùng với vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn mới, MTTQ xã đã khuyến khích nhân dân tham gia phát triển kinh tế giúp nhau giảm nghèo bền vững. Hàng năm MTTQ xã tham mưu cho Đảng ủy, Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo của xã phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội rà soát và phân công giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bằng những việc làm cụ thể. MTTQ xã phối hợp với các tổ chức tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế, tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề giới thiệu việc làm. Để xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn mới xanh sạch đẹp, MTTQ và các thành viên đã làm tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn nhân dân phân loại rác thải tại gia đình, đưa rác thải ra nơi tập kết đúng ngày, giờ theo quy định. Bên cạnh đó MTTQ phối hợp với UBND xã các ngành, đoàn thể đôn đốc các khu dân cư, các chi hội đoàn thể duy trì tổng vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, trồng đường hoa…Qua đó tạo sức lan tỏa, từng bước nâng cao nhận thức trách nhiệm và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, người dân ngày càng có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Nhờ chuyển đổi các mô hình sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề, thu nhập của người dân được nâng cao rõ rệt, mức thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 47,3 triệu đồng/người/năm tăng 17,8 triệu đồng/người/năm so với năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (theo chuẩn mới giai đoạn 2021 - 2025) giảm còn 3,96 %. Đến nay, toàn xã có 1.147/1.147 nhà ở đạt chuẩn theo quy định về nhà ở kiên cố và bán kiên cố, đạt 100%; Trong đó: có 1.095 nhà ở kiên cố chiếm 95,0% tổng số nhà ở đạt chuẩn và 52 nhà ở bán kiên cố, chiếm 5% tổng số nhà ở đạt chuẩn.Bên cạnh việc thúc đẩy sản xuất phát triển, địa phương đã tích cực thu hút nguồn lực để đầu tư chỉnh trang cơ sở hạ tầng, các hạng mục công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh như xây mới, nâng cấp cơ sở vật chất trường học, đường giao thông, kênh mương nội đồng,...

 Để nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần,tạo khí thế thi đua sôi nổi cho nhân dân, MTTQ cùng với các đoàn thể xã Thịnh Hưng tuyên truyền nhân dân duy trì tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao truyền thống của địa phương; 100% các thôn trên địa bàn xã đều thành lập và duy trì có hiệu quả các đội văn nghệ, đội thể thao của thôn, giao lưu văn nghệ, tổ chức thi đấu các môn thể thao truyền thống như bóng đá, bóng chuyền, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, ném còn vào các dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm các ngày lễ lớn như Ngày thành lập Đảng, Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày thành lập các đoàn thể... thu hút đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng. Thông qua việc thực hiện tốt quy ước, hương ước đã đề ra, nên 100% số hộ gia đình trong xã đã thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo các quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định.

Phong trào “TDĐKXDĐSVH” xã Thịnh Hưng, đã thực sự lan tỏa rộng khắp và ngày càng đi vào chiều sâu. Thông qua phong trào, các thiết chế văn hóa được xây dựng ngày một khang trang, các phong trào thi đua yêu nước được thực hiện hiệu quả, nhân dân tích cực đầu tư phát triển kinh tế gia đình, mạnh dạn đưa các loại cây con giống mới và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư mở rộng các ngành nghề kinh doanh, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, đặc biệt tỷ lệ gia đình văn hóa, thôn văn hóa năm sau đều cao hơn năm trước. Toàn xã có 94,1%.

Ông Trần Anh Hải - Bí thư Đảng ủy xã Thịnh Hưng cho biết: Đến nay, xã đã đạt hoàn thành các  tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Thành tích đó ngoài sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân thì đóng góp của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã là rất lớn. Thành công lớn nhất của xã trong xây dựng NTM nâng cao chính là việc Ban Công tác Mặt trận các thôn đã phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong triển khai các nội dung, nhất là thực hiện các công trình xây dựng đường giao thông nông thôn, khai thông cống rãnh phục vụ sản xuất. Toàn bộ quá trình Nhân dân đối ứng, ủng hộ, tiếp nhận kinh phí và chi tiêu cho công trình đều được công khai, có sự giám sát của người dân thông qua Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng nên đã tạo được sự tin tưởng trong Nhân dân".

Cùng với đó, Đảng ủy xã chỉ đạo UBND, MTTQ xã ban hành Kế hoạch xác định rõ nội dung công việc, giải pháp, lộ trình và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, công chức phối hợp với các thôn tổ chức thực hiện. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xác định rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu về kết quả xây dựng NTM, đặc biệt coi trọng vai trò chủ thể của người dân. 

Căn cứ trên các nội dung, kế hoạch, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy xã chỉ đạo thôn Hơn, thôn Đào Kiều 1 làm điểm để hoàn thành và ra mắt thôn NTM kiểu mẫu vào cuối quý III năm 2022. Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Trưởng thôn Hơn cho biết: "Khi nhận được Kế hoạch của Đảng ủy, chúng tôi đã tổ chức họp dân để quán triệt nội dung Kế hoạch. Đồng thời giao cho các chi hội, đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đóng góp tiền, công lao động để xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng nông thôn”. 

Do chủ yếu là sản xuất nông nghiệp; bởi vậy, thôn Hơn tập trung vận động nhân dân phát triển kinh tế đồi rừng, cây ăn quả, mở rộng quy mô chăn nuôi đại gia súc, gia cầm để tăng thêm thu nhập. Nhờ đó đến nay, thôn đã phát triển được gần 10 ha cây ăn quả, gần 20 ha rừng trồng, thành lập được 1 tổ hợp tác nuôi ong mật với 10 hộ tham gia, với thu nhập bình quân 60 - 70 triệu đồng/năm; 4 mô hình kinh tế tổng hợp vườn - ao - chuồng - rừng, mỗi mô hình cho thu nhập bình quân 100 triệu đồng/năm, trên 70% số hộ có mức sống khá và giàu. Đến nay, thôn Hơn đã hoàn thành 80% các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu. 

Xác định xây dựng NTMNC là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nên căn cứ vào điều kiện thực tế, Thịnh Hưng đã xây dựng kế hoạch cụ thể từng tháng, quý và hàng năm. Trong đó, nội dung chủ yếu tập trung phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân, tạo điều kiện để xã xây dựng và hoàn thành các tiêu chí NTMNC. 

Theo đó, dựa trên điều kiện thực tế và đặc thù từng thôn, xã vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế đồi rừng, cây ăn quả, nuôi ong mật, chăn nuôi thủy sản, gia súc, gia cầm theo mô hình trang trại… 

Sản phẩm OCOP (Mật ong Thịnh Phát) đã được cấp chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

Đến nay, xã đã quy hoạch được diện tích trồng cây ăn quả 68,01ha; cây lâm nghiệp 70 ha, nuôi thủy sản 149 ha; thành lập được 1 hợp tác xã nuôi ong mật với 20 thành viên; có 10 mô hình chăn nuôi vườn - ao - chuồng - rừng theo quy mô trang trại mang lại hiệu quả kinh tế cao.  Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững:  Năm 2020, 2021 xã đã phối hợp với Công ty Cổ phần nghiên cứu, ứng dụng dịch vụ khoa học công nghệ T&T để thực hiện Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cá nuôi trên hồ Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (dự án mở rộng) với tổng số 4 hộ, 49 lồng nuôi cá; phối hợp với Công ty TNHH Hòa Phát để thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm Gỗ Keo huyện Yên Bình, với diện tích thực hiện là 35 ha trồng gỗ keo tại 25 hộ trên địa bàn xã Thịnh Hưng. Đến nay các hộ vẫn tiếp tục duy trì chăm sóc diện tích gỗ keo theo đúng quy trình kỹ thuật của dự án. Ngoài nguồn lực đầu tư của Nhà nước, nhân dân trong xã đóng góp 4,501 tỷ đồng, chiếm 8,3 % để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí NTMNC.

Trong hoạt động, Ủy ban MTTQ thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao bằng việc làm cụ thể như: Thực hiện phong trào "Chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa"; thành lập các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư về giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; xóa đói giảm nghèo; làm được 10 tuyến đường hoa và thắp sáng đường quê. Trên địa bàn xã đã xây dựng được 60 bể thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng (Bể xây bằng bê tông xi măng có nắp đậy kín bằng bê tông xi măng và có biển báo bằng chữ; nền được láng xi măng chống thấm) được đặt trên các cánh đồng lớn để cho nhân dân thu gom lưu chứa các loại chai lọ, bao gói thuốc bảo vệ thực vật phát sinh tại các cánh đồng. Đối với rác thải y tế trên địa bàn xã đã được thu gom, phân loại và xử lý theo quy định; 100% bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Triển khai cắm biển cấm đổ rác tại các vị trí mà nhân dân hay đổ rác thải. Qua đó, tạo sức lan tỏa, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ đã vận động người dân tham gia hiến đất, ủng hộ ngày công lao động, vật liệu xây dựng làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình công cộng.

Minh chứng cho những kết quả đạt được trong xây dựng NTM nâng cao, Ủy ban MTTQ xã Thịnh Hưng triển khai lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM nâng cao. Kết quả, có 100% người dân thể hiện sự hài lòng về những kết quả xây dựng NTM nâng cao của địa phương, trong đó người dân rất hài lòng về công tác tuyên truyền, vận động của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể về xây dựng NTM nâng cao. Đây là cơ sở quan trọng cho Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và đoàn kết các tầng lớp Nhân dân tham gia giữ vững các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Phát huy những kết quả đạt được, MTTQ xã Thịnh Hưng tiếp tục đẩy mạnh vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết nhân dân các dân tộc trên địa bàn hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; góp phần duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; NTMNC thực hiện hoàn thành 100% các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương đã đề ra./.

KIM TUYẾN- MAI HIÊN

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h