Tin Hoạt động >> Phong trào

Huyện Yên Bình: 4 xã đủ điều kiện trình tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

12/12/2022 08:52:06 Xem cỡ chữ Google
Ngày 11/12/2022, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị thẩm định, xét công nhận các xã: Ngọc Chấn, Yên Thành, Phúc An, Tân Nguyên, huyện Yên Bình đạt chuẩn NTM năm 2022.

Tuyến đường hoa thôn Hồng Bàng, xã Đại Đồng

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, các xã: Ngọc Chấn, Yên Thành, Phúc An, Tân Nguyên, huyện Yên Bình đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng NTM và chủ động, tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Cùng với đó, các xã luôn xác định tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau, tận dụng mọi nguồn lực của địa phương, nhất là nguồn lực trong dân để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cảnh quan môi trường…

Với phương châm "Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, kết cấu hạ tầng của các xã ngày càng được hoàn thiện. Các tuyến đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, các công trình thủy lợi… được xây dựng đáp ứng yêu cầu các tiêu chí NTM. Phong trào hiến đất, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc để xây dựng các công trình được người dân tích cực hưởng ứng. Tiêu biểu như xã Tân Nguyên đã vận động nhân dân, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn hiến trên 10.000 m2 đất, tường rào; cây cối, hoa màu, vật kiến trúc và 3.000 ngày công lao động để mở rộng các tuyến đường liên thôn, liên xóm… 

Kênh mương nội đồng tại cánh đồng thôn Đá Chồng 

 

Cùng với việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các xã: Ngọc Chấn, Yên Thành, Phúc An, Tân Nguyên cũng chú trọng phát triển sản xuất, xây dựng các tổ hợp tác và hình thành những mô hình sản xuất mới có hiệu quả, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân. Công tác xóa đói giảm nghèo được thực hiện tốt. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 của xã Ngọc Chấn đạt 39,15 triệu đồng, xã Yên Thành 39,17 triệu đồng, xã Phúc An đạt 39,23 triệu đồng, xã Tân Nguyên đạt 39,32 triệu đồng.

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã Ngọc Chấn còn 12,4%, xã Yên Thành còn 12,78%, xã Phúc An còn 12,44%, Tân Nguyên còn 12,99%.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được nhân dân tích cực hưởng ứng. Cảnh quan môi trường ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp. An ninh trật tự được đảm bảo, giữ vững. Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Cả 4 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM.

Với sự thống nhất cao, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh đã thống nhất các xã: Ngọc Chấn, Yên Thành, Phúc An, Tân Nguyên, huyện Yên Bình hoàn thành 19/19 tiêu chí, đủ điều kiện trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM năm 2022. Hội đồng cũng đề nghị 4 xã nhanh chóng hoàn thành báo cáo, hồ sơ theo quy định để trình UBND tỉnh; xem xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM để đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng; xem xét để đề nghị tỉnh tặng thưởng công trình phúc lợi xã hội đối với xã đạt chuẩn NTM; xây dựng kế hoạch, dự kiến thời gian và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận các xã đạt chuẩn NTM trong thời gian tới. 

BAN BIÊN TẬP

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h