Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Kết quả nổi bật 6 tháng đầu năm của Ủy ban MTTQ một số huyện, thị, thành phố.

06/07/2018 03:00:03 Xem cỡ chữ Google
6 tháng đầu năm 2018, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh tổng hợp cùng với các cấp uỷ Đảng, chính quyền thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương.

Đ/c Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm mô hình phát triển kinh tế tại huyện Yên Bình

Huyện Lục Yên: MTTQ các cấp đẩy mạnh các phong trào 6 tháng đầu năm 2018

Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2018, quỹ Vì người nghèo 2 cấp của huyện đã vận động được 68.145.000 đ cùng với các nguồn khác, tổng quỹ đạt 686.326.521 đồng. Đã giải ngân hỗ trợ làm nhà mới và sửa chữa nhà, giúp khám chữa bệnh, giúp học sinh học tập và hỗ trợ sản xuất, tặng quà hộ nghèo số tiền 277.378.000 đ. Phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà người tiêu biểu, uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo nhân dịp ngày lễ ,Tết cổ truyền  từ các nguồn tài trợ và trích quỹ vì người nghèo hỗ trợ 3.524 suất quà trị giá 951 triệu đồng hỗ trợ cho người nghèo, người uy tín, người có có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…là người dân tộc thiểu số. Đồng thời Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hoàn tất hồ sơ, đôn đốc hoàn thành tiến độ xây dựng 05 nhà đại đoàn kết được hỗ trợ từ Quỹ Cứu trợ Trung ương.

 Kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thu được kết quả đáng khích lệ, MTTQ các cấp của huyện huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới đã tập trung vận động nhân dân đóng góp 7224 ngày công, 621.250.000 đồng tiền mặt, hiến nhượng 21.550m2 cùng với kinh phí của huyện thúc đẩy sự nghiệp xây dựng nông thôn mới. Các khu dân cư tập trung vệ sinh đường làng ngõ xóm, khuôn viên gia đình, môi trường sáng xanh sạch đẹp.

Việc theo dõi, giám sát giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân được MTTQ huyện chủ động  nắm tình hình. Qua tổng hợp có 04 ý kiến, kiến nghị trọng tâm như: về thăm dò khoáng sản; khai thác mỏ đá, sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, xây dựng đường điện sinh hoạt. Các ý kiến đã được các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết.  Ngoài ra y ban MTTQ Việt Nam huyện tham gia 15 cuộc giám sát thuộc đoàn giám sát của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện về nông thôn mới, về thực hiện chính sách miễn giảm và hỗ trợ học phí theo Nghị định 86/NĐ-CP, ngày 02/10/2015 của Chính phủ; về thực hiện các quy định của pháp luật về cấp quyền sử dụng đất theo Luật đất đai; tham dự 03 hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, tham gia đoàn liên ngành kiểm tra An toàn thực phẩm...

Mặt trận Tổ quốc cơ sở thực hiện giám sát thông qua hoạt động của các Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng nghèo, yếu thế. Thực hiện các hình thức giám sát như nghiên cứu văn bản 17 cuộc, Ban thanh tra nhân dân tiến hành giám sát 14 cuộc, giải quyết 9 vụ việc kiến nghị; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tiến hành giám sát 16 cuộc phát hiện và giải quyết xong 27 vụ việc sai phạm.

Qua đó, tăng cường việc phát huy dân chủ ở cơ sở, nâng cao vị trí, vai trò của Mặt trận trong công tác giám sát, phản biện; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà hoàn thành các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018.

Thị xã Nghĩa Lộ: Vận động nhân dân đoàn kết, hăng say lao động sản xuất phát triển kinh tế

Trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của Thị xã đổi mới công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và các ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động gắn với các nội dung về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” phù hợp với tình hình của từng xã, phường. Đến nay mỗi xã phường đã xây dựng 2 mô hình điểm thực hiện các nội dung của cuộc vận động " toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". MTTQ thị xã đã phối hợp với UBND thị xã xây dựng mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã, tập chung vào khu vực nông nghiệp. Hiện nay mô hình đã triển khai và hoạt động hiệu quả ở 20 tổ dân phố, thôn bản góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực nông nghiệp nông thôn.

 Phối hợp với Công an Thị xã tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm và vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, duy trì được 17 mô hình tự quản về đảm bảo ANTT; phối hợp với trung tâm DSKHHGD thị xã tổ chức chương trình truyền thông dân số, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện 3 không. 6 tháng đầu năm đã tổ chức 5 buổi truyền thông tại các thôn bản trên địa bàn thị xã. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo được quan tâm. Dịp Tết Nguyên đán năm 2018, MTTQ Việt Nam Thị xã đã tặng quà cho 244 hộ nghèo trị giá trên 32 triệu. Triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ 05 hộ nghèo vay không lãi mua trâu bò mỗi hộ 15 triệu đồng để phát triển kinh tế, từ nguồn Quỹ vì người nghèo thị xã. Trực tiếp hỗ trợ  01 hộ nghèo xã Nghĩa Phúc thoát nghèo.

Vận động và tiếp nhận hỗ trợ hộ nghèo xây dựng 5 nhà đại đoàn kết với số tiền 200 triệu đồng cho đối tượng bị thiệt hại bão lũ, từ nguồn quỹ cứu trợ Trung ương; Phối hợp với UBND thị và các xã, phường tổ chức rà soát, lập danh sách và triển khai xây dựng 21 nhà cho các đối tượng theo quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ.

Thành phố Yên Bái: Vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản trong triển khai các phong trào, cuộc vận động

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các xã đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên đổi mới nội dung tuyên truyền các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản trong triển khai các phong trào, các cuộc vận động; tổ chức tốt các hoạt động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội...Đặc biệt là triển khai trong hệ thống Mặt trận thực hiện các tiêu chí của người cán bộ Mặt trận, kết hợp với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết 04-NQ/W ngày 30/10/2016 của BCH TW Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trong hệ thống MTTQ từ thành phố tới cơ sở.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQVN Thành phố cũng đã chủ động phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn huyện, qua đó tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và đối với việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2018 Phối hợp với Thường trực HĐND - UBND thành phố, tổ chức 02 hội nghị tiếp xúc cử tri thành phố tiếp xúc với đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV ở xã Minh Bảo và xã Giới Phiên; tổ chức 04 hội nghị tiếp xúc cử tri thành phố với các tổ Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái Khóa XVIII được bầu trên địa bàn thành phố; Tổ chức 17 cuộc tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND thành phố và HĐND các phường, xã.

 Phối hợp với Thường trực HĐND giám sát 5 xã về sản xuất vụ đông xuân và thực hiện các đề án phát triển kinh tế của thành phố; giám sát 4 phòng ban, đơn vị về tiến độ, chất lượng thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố. Phối hợp với Ban pháp chế hội đồng giám sát 2 đơn vị về công tác Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân. Các cuộc giám sát đã góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giũ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cùng với đó Quỹ “Vì người nghèo” ở cấp xã, phường trên địa bàn Thành phố trong 6 tháng đầu năm đã vận động ủng hộ được 291,206 triệu đồng. Trong đó chi hỗ trợ quà tết cho hộ nghèo 123 triệu đồng, hỗ trợ 20 triệu đồng làm nhà cho 4 hộ nghèo. Đã tiếp nhận và trao tặng 8.919 xuất quà cho người nghèo và các đối tượng chính sách với tổng trị giá 2.179.400.000 đồng.

Thời gian tới MTTQ Thành phố tập trung thực hiện thu quỹ vì người nghèo đạt 100% chỉ tiêu giao; 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Tin, ảnh: Mai Hiên- Tiến Đạt

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h