Tin Hoạt động >> Giám sát và phản biện xã hội

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức Đoàn giám sát tại huyện Văn Yên

22/05/2019 02:19:54 Xem cỡ chữ Google
Với mục đích thông qua công tác phối hợp giám sát nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và trách nhiệm người đứng đầu cấp huyện, cấp xã trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng tại một số dự án kinh tế, xã hội. Vừa qua,eenBan Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thành lập Đoàn giám sát việc “Công khai, minh bạch và trách nhiệm người đứng đầu cấp huyện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng” tại một số dự án kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện Văn Yên.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân cùng Đoàn giám sát tham quan mô hình phát triển kinh tế tại huyện Yên Bình

Qua giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI được Ủy ban nhân dân, MTTQ các xã, thị trấn đã tổ chức triển khai đến từng cán bộ, công chức và Nhân dân. Dân chủ ở cơ sở được thực hiện và phát huy có hiệu quả. Nhân dân được biết, được bàn và được giám sát; quyền, lợi ích của nhân dân được thực hiện đúng quy định, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Việc công khai, minh bạch kêu gọi thầu, tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu; nghiêm thu, thanh quyết toán theo đúng quy định của pháp luật đấu thầu hiện hành (Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn). Trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng tại các dự án kinh tế, xã hội ở địa phương được nâng cao.

Từ năm 2017 đến hết quý I năm 2019, tổng số các công trình do Ủy ban nhân dân huyện thực hiện làm chủ đầu tư là 321công trình, trong đó có 269 công trình đã triển khai; Thanh tra huyện cũng đã tiến hành 15 cuộc thanh  tra đối với 20 cơ quan, đơn vị, trong đó có 04 cuộc thanh tra trách nhiệm, 06 cuộc về lĩnh vực tài chính và 05 cuộc về đất đai; Thanh tra sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cũng dã tiến hành thanh tra công tác lập kế hoạch, quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng công trình năm 2015 và năm 2017 do huyện làm chủ đầu tư, qua kiểm tra đoàn thanh tra có kiến nghị xử lý thu hồi số tiền 2.700.000 đồng đối với Công trình Trường TH và THCS Nà Hẩu do Công ty cổ phần xây dựng số I tỉnh Yên Bái thi công; Kiểm toán Công trình hạ tầng kỹ thuật khu du lịch đền Trạng Lường (Lương Thế Vinh), kiểm toán kiến nghị thu hồi gần 300 triệu đồng của 04 đơn vị; Công trình đường Tân Hợp – Đại Sơn đề nghị thu hồi trên 400 triệu đồng.

Cùng với đó, Đoàn cũng đã Giám sát Chủ tịch UBND Đại Sơn, xã Nà Hẩu và thị trấn Mậu A. Đoàn trực tiếp khảo sát tại công trình đường Thôn 2 đi Thôn 3 xã Đại Sơn; công trình đường Đại Sơn đi Nà Hẩu xã Nà Hẩu và công trình xây dựng điểm trường Tiểu học thôn Hồng Hà thị trấn Mậu A.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế: Một số cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu chưa thực sự quan tâm đến việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chưa phát huy tốt quyền làm chủ của Nhân dân; Việc thực hiện quy chế dân chủ ở một số địa phương chưa thường xuyên, còn hình thức; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân còn hạn chế dẫn đến một số hộ dân còn thắc mắc, chưa nắm được chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng,  Quá trình triển khai các công trình dự án cũng còn một số địa phương, một số dự án việc công khai chưa kịp thời; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án còn chưa nhận được sự đồng thuận của Nhân dân đặc biệt là về đơn giá bồi thường; Vai trò giám sát của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở một số đơn vị cấp xã hiệu quả chưa cao… Đồng thời, Đoàn công tác cũng đề xuất các giải pháp về công tác Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm công khai, minh bạch và trách nhiệm người đứng đầu cấp huyện, cấp xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, nhằm thực hiện tốt hơn trong những năm tiếp theo./.

Tin, ảnh: Mai Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h