Hoạt động của huyện, thành, thị và cơ sở >> Phong trào

Ủy ban MTTQ huyện Lục Yên: Phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ

07/06/2023 09:17:01 Xem cỡ chữ Google
Phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ, Ủy ban MTTQ huyện Lục Yên đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên, chính quyền các địa phương triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững.

Nhân dân huyện Lục Yên làm vệ sinh đường giao thông nông thôn.

Ngay từ đầu năm, Ủy ban MTTQ huyện đã chỉ đạo MTTQ các cấp bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội MTTQ huyện lần thứ XX nhiệm kỳ 2019 - 2024… tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng tới các cán bộ, đảng viên và nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực hoạt động như: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh”; "Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; cán bộ công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng người cán bộ mặt trận "Gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến nhân dân”… 

 

Thực hiện phong trào XDNTM giai đoạn 2021 - 2025, MTTQ các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các tổ chức thành viên tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí như: tiêu chí 09 về nhà ở, tiêu chí 10 về thu nhập, tiêu chí 11 về hộ nghèo, tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất, tiêu chí 17 về môi trường… 

 

Hàng năm, MTTQ cùng các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân tham gia trên 40.000 ngày công và vật liệu xây dựng bê tông hóa từ 3 đến 5 km đường giao thông nông thôn (GTNT); vận động trên 1.000 hộ hiến đất mở rộng đường GTNT từ 3 mét lên 6,5 mét; xây dựng mới gần 10 km tuyến đường điện "Thắp sáng đường quê”… 

 

Điển hình như các xã: Vĩnh Lạc, Minh Tiến, An Phú, Tân Lĩnh, Minh Chuẩn… Huyện đã vận động cán bộ công chức, viên chức tổ chức được gần 100 đợt tham gia "Ngày thứ Bảy cùng dân”, huy động trên 22.000 ngày công. Phong trào hiến đất mở rộng đường GTNT được triển khai mạnh mẽ từ vùng thấp đến vùng cao, tạo không khí thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. 

 

Trong đó, nhiều hộ hiến đất với diện tích lớn như gia đình ông Đào Kim Cương, thôn São, xã Tân Lập, hiến 2.353 m2; ông Vi Đình Vân, thôn Thủy Văn, xã Phan Thanh, hiến 2.138 m2; ông Hà Văn Đoàn, thôn Khánh Ngoài, xã Minh Chuẩn hiến 2.000 m2… 

 

Ông Hoàng Văn Số - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: "Bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban MTTQ cấp trên, nhiệm vụ chính trị của địa phương, hàng năm, chúng tôi tập trung đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, làm thay đổi cách nghĩ, cách làm để mọi gia đình thực hiện nếp sống văn hóa và các quy ước, hương ước trong việc cưới, việc tang và lễ hội. MTTQ còn phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND các cấp tổ chức tiếp xúc cử tri, với phương châm "Gần dân, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân”, từ đó, uy tín của MTTQ các cấp được nâng lên, góp phần thắt chặt mối đoàn kết các dân tộc”.

 

Cùng đó, MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo”, công tác an sinh xã hội và cứu trợ nhân đạo. Từ năm 2019 đến nay, tổng Quỹ "Vì người nghèo” thu trên địa bàn huyện đạt trên 3,5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ 3.789 đối tượng hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền trên 2,8 tỷ đồng. 

 

Trong 4 năm qua, MTTQ cùng các tổ chức thành viên và nhân dân còn giúp đỡ 332 hộ sửa chữa, xây mới nhà đại đoàn kết với số tiền 680 triệu đồng; sửa chữa, làm mới 172 nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng để các gia đình yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

 

Nhờ đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, MTTQ huyện Văn Chấn đã góp phần nhân rộng nhiều mô hình điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt, qua đó, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu kịp thời khen thưởng để mọi người học tập, làm theo. 

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h