Tin Hoạt động >> Giám sát và phản biện xã hội

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

02/11/2021 08:31:31 Xem cỡ chữ Google
Chiều ngày 29/10, Ban Nội chính (BNC) Trung ương và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các đồng chí: Phan Đình Trạc- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng BNC Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực, Phó Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo, cán bộ Ủy ban MTTQ tỉnh, BNC Tỉnh ủy.

Qua hơn 5 năm (từ tháng 12/2015 đến nay) việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp đã giúp cho BNC Trung ương và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Nổi bật là: phối hợp tham mưu cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hai Ban Chỉ đạo nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về nội chính, PCTN và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, góp phần nâng cao, hiệu quả công tác PCTN của Đảng và Nhà nước; phối hợp giám sát công tác PCTN ở một số địa phương, lĩnh vực, phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị xử lý và hoạn thiện chính sách, pháp luật có liên quan; phối hợp tập hợp, phân tích, đánh giá ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, qua đó đề xuất với Đảng và Nhà nước nhiều nội dung quan trọng liên quan đến an ninh, quốc phòng, tôn giáo, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, công tác PCTN; đẩy mạnh công tác tuyên truyền PCTN, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với chế độ; phối hợp hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan thuộc khối đoàn thể chính trị - xã hội và các ban nội chính địa phương xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp và đẩy mạnh công tác PCTN theo chức năng, nhiêm vụ; trao đổi, cung cấp cho nhau nhiều thông tin, tài liệu, báo cáo, văn bản quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện để hai cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất một số nội dung liên quan đến việc triển khai các chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước về PCNT; công tác phối hợp kiểm tra, giám sát những vấn đề mà dư luận và nhân dân quan tâm; triển khai Đề án phát động toàn dân tham gia PCTN; sớm ban hành thông tri hướng dẫn PCTN trong hệ thống mặt trận các cấp…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng BNC Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực, Phó Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã khẳng định ý nghĩa quan trọng của công tác phối hợp giữa BNC Trung ương và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh: trong thời gian tới, hai cơ quan cần tăng cường, nâng cao hiệu quả phối hợp, trao đổi thông tin, định hướng tuyên truyền về xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiệm trọng phức tạp, dư luận xã quan tâm; đấu tranh, phê phán các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch, lợi dụng cuộc đấu tranh PCTN, tiêu cực để chống phá Đảng, Nhà nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCTN, tiêu cực, cải cách tư pháp; giám sát cán bộ, đảng viên trong chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phối hợp làm tốt công nắm tình hình, tham mưu xử lý các tình huống chính trị, các vấn đề nổi cộm có liên quan đến an ninh quôc gia, tôn giáo, dân tộc, các vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn được dư luận xã hội quan tâm…

Nhân dịp này, 8 cán bộ, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nội chính Đảng” và 7 cá nhân thuộc Ban Nội chính Trung ương đã được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”.

Phí Yến

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h